مقاله دانشگاهی – بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده …

نمایندگان مجلس عضو حزب محافظه کار باید پس از مشورت با لردها و حزب خارج از پارلمان، رهبر خود را انتخاب کنند و می‌توانند هر سال رهبر جدیدی برای حزب خود برگزیند. رهبر حزب مسئول سیاست حزب است و در نتیجه نمایندگان مجلس عضو حزب محافظه کار به عنوان منتخبان رهبر، تصمیمات نهایی را در مورد سیاست حزبی اتخاذ می‌کنند. حزب محافظه کار مدافع حقوق سرمایه داران و کارفرمایان است.
۳-۱۶ –۱-۳- حزب لیبرال دموکرات
حزب لیبرال دموکرات رسماً در مارس ۱۹۸۸ ایجاد شد. رهبر حزب باید نماینده پارلمان باشد. کمیته سیاسی حزب نیز توسط یک نماینده پارلمان رهبری می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۱۵-۱۱۴)
۳-۱۶ –۲- عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان پارلمان
عوامل مختلفی بر نمایندگان مجلس تأثیر می‌گذارد که برخی از این عوامل حزبی است و برخی دیگر غیر حزبی. گروه های ذی نفع یا نهادهای لابی کننده و رسانه‌ها عواملی هستند بر نمایندگان مجلس تأثیر می‌گذارند اما حمایت نمایندگان پارلمان از اهمیت زیادی برخوردار است و از شیوه‌های دیگر مانند لابی کردن استفاده می‌شود و شیوه نوین لابی کردن متوجه دولت می‌شود و صرفاً متوجه فعالیتهای پارلمانی یا نمایندگان پارلمان نیست. نمایندگان مجلس از قبل دیدگاه‌هایی دارند و ممکن است خود در گروه های لابی فعالیت می‌کردند و پس از انتخاب شدن به نمایندگی از آن گروه ادامه دهند.
بسیاری از لوایح ابتدا در مجلس اعیان مطرح می‌شوند و سپس به مجلس عوام ارسال می‌گردند، در نتیجه اعضاء مجلس اعیان مثل اعضاء مجلس عوام خود را محصور در بین گروه های لابی یا مشاوران پارلمانی می‌یابند. این نهادها مدارکی را برای کمیسیونها فراهم می‌کنند و اصلاحاتی را بصورت پیش نویس ارائه می‌دهند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۱۷-۱۱۶)
۳-۱۷- فرایند بازنگری و اصلاح قوانین
در بریتانیا جهت اصلاح و بازنگری قوانین، کمیسیونهای حقوقی تشکیل شده است.
۳-۱۷-۱- وظایف و کارکردهای کمیسیونهای حقوقی
۱-قانون۱۹۶۵
در قانون۱۹۶۵ مقرر شده است: ۱ هر یک از کمیسیونها وظیفه خواهد داشت که تمام قوانینی را که به آنها مربوط می‌شوند، با هدف توسعه و اصلاحات سیستماتیک مورد بازنگری قرار دهد، در خصوص تدوین چنین قوانین کاهش تعداد قوانین مختلف و عموماً ساده کردن و مدرنیزه کردن قوانین
الف- هر طرح و پیشنهادی را که برای اصلاح قوانین ممکن است ارائه یا به آنها ارجاع گردد را دریافت کرده و مورد بررسی قرار دهد.
ب- برنامه‌هایی را مبنی بر بازبینی شاخه‌هایی مختلف قانون با هدف اصلاح آنها تهیه کند.
ج- متعاقب هر یک از پیشنهاداتی که توسط معاون وزیر پذیرفته شده است بررسی شاخه‌های خاص قانونی و نحوه شکل گیری آنها و پیشنهادات ارائه شده در مورد اصلاح آنها مورد بررسی قرار دهد.
د- به تقاضای هر یک از این برنامه‌هایی که به تأیید معاون وزیر رسیده است، اقدام به تهیه لوایح پیش نویس نمایند.
ه- هرگاه دولت خواستار طرح‌هایی برای اصلاح یا بازنگری هر یک از شاخه‌های قانونی شود، کمیسیون باید توصیه‌ها و اطلاعاتی را به نهادهای دولت و مقامات یا نهادهای مربوط دیگر ارائه دهد.
و: هرگاه کمیسرها احتمال دادند که با اطلاع یافتن از نظام حقوقی کشورهای دیگر این امکان وجود دارد که هریک از کارکردهای آنها تسهیل یابد، باید اقدام به کسب اطلاعات راجع به آنها نظامهای حقوقی نمایند.
۲ – معاون وزیر باید برنامه‌هایی را که توسط کمیسیون تهیه شده‌اند و شخصاً آنها را تأیید نموده، تقدیم پارلمان کند. همچنین باید هر طرح و پیشنهادی را که توسط کمیسیون متعاقب چنین برنامه‌هایی برای بازنگری قوانین تهیه شده است به پارلمان تسلیم نماید. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۱-۱۲۰)
۳-۱۷-۲- نحوه کار کمیسیون
ابتدا یک برگه کاری که دربرگیرنده توصیه‌هایی است و معمولاً شامل اطلاعاتی راجع به وضعیت حقوقی مربوطه در سایر کشورها است، توسط تیم کوچکی در کمیسیون تهیه می‌گردد. بعد از اینکه برگه کاری بطور مفصل در کل کمیسیون مورد مباحثه و بررسی قرار گرفت و نتیجه حاصله نوشته شد یا اصلاح گردید، از برگه کاری حدود ۱۵۰۰ کپی تهیه شده و منتشر می‌شود و نه تنها به قوه قضاییه و حقوقدانان آکادمیک و وکلا ارائه می‌گردد بلکه به بسیاری از مؤسسات که توجه خاصی با مسأله دارند نیز ارائه می‌شود. کمیسیون‌ها فاقد مرحله استماع عمومی می‌باشند. بعد از شش ماه تا یک سال توضیحات و عقاید ابراز شده در مورد برگه کاری مورد بررسی قرار می‌گیرند. لایحه نیز که اغلب توسط پیش نویسان پارلمانی مربوط به کمیسیون نوشته می‌شود معمولاً پس از نظرخواهی‌های طولانی با کمیسرها و کادر آنها به آن منضم می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۲)
۳-۱۷-۲-۱-کمیسیون حقوقی و نظرخواهی
اهداف کمیسیون از نظر خواهی عبارت است از:
۱- کشف شواهد واقعی در مورد عملکرد اخیر
۲- تأمین و تحمیل نظرات فنی دقیق
۳- ایجاد مشروعیت دموکراتیک برای هر راه حل نهایی
۴- تحصیل عقاید عمومی در مورد مسائل اجتماعی
۵- از میان بردن تمام مخالفت‌های پنهانی(زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۲)
۳-۱۷-۲-۲-کمیسیون حقوقی و تدوین قانون
براساس قانون کمیسیونهای حقوقی، یکی از وظایف اصلی کمیسیون حقوقی، تدوین قانون است. تدوین قانون به معنای اعلام مجدد قانون موجود نیست. تدوین قانون شامل اصلاح قسمتهایی از قانون است که تغییر در آن امری ضروریست. قانون مدون نباید آن قدر کلی باشد که هی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

چ راهنمایی به مشاوره حقوقی یا قاضی مربوطه ارائه نکند و همچنین نباید آن قدر مفصل و مشروح باشد که صرفاً برای متخصصان قابل درک باشد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۳)
۳-۱۸- شیوه‌های تفویض اختیارات قانونگذاری
بسیاری از قوانین انگلستان بوسیله قانونگذاری تفویضی یا فرعی ایجاد شده اند. این قوانین در خارج از پارلمان اغلب توسط وزراء و معاونین وزراء، شورای شاه یا ملکه و همچنین نهادهای قانونگذاری مثل مقامات محلی ایجاد می‌شوند. قانونگذاری فرعی یا تفویضی معمولاً در مورد مسائل فنی صورت می‌گیرد، اما ممکن است اصول مهم کلی را نیز در برگیرد. قوانین مصوب در اثر قانونگذاری تفویضی صرفاً بصورت اسناد قانونی (SI) نیست، بلکه این قوانین به صور گوناگونی همچون مقررات، قواعد، اوامر و فرامین شورای پادشاه نیز وجود دارند اما پارلمان اغلب قوانین مصوب در اثر تفویض اختیار قانونگذاری را بصورت اسناد قانونی تصویب می‌کند. بخشهای مهم‌تر قانونگذاری تفویض شده فرامین شورای پادشاه هستند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۲۸)
۳-۱۸- ۱-علل توجیهی قانونگذاری تفویضی
مهم‌ترین دلایل پذیرش قانونگذاری تفویضی عبارتند از:
الف- وقت اندک پارلمان(و کاستن از حجم کاری پارلمان)
ب- تخصصی بودن موضوع، که وزراء یا معاونین آنها اجازه می‌دهند تا ضمن مشورت با متخصصان و گروه های ذی نفع قوانین لازم را وضع کنند.
ج- قابلیت انعطاف پذیری این قوانین
د- ضرورت وضع سریع یک قانون در مواقع اضطراری
در فرایند تفویض اختیار قانونگذاری معمولاً مصوب پارلمان از بیان جزئیات خودداری می‌کند تا بدین ترتیب وقت پارلمان تلف نشود. همچنین گاهی پارلمان اجازه می‌دهد که مقررات اصلی را وزراء و معاونین آنها وضع کنند.

مدیر سایت

Next Post

مقاله - بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی ...

چهار اکتبر 21 , 2020
نمایندگان مجلس عضو حزب محافظه کار باید پس از مشورت با لردها و حزب خارج از پارلمان، رهبر خود را انتخاب کنند و می‌توانند هر سال رهبر جدیدی برای حزب خود برگزیند. رهبر حزب مسئول سیاست حزب است و در نتیجه نمایندگان مجلس عضو حزب محافظه کار به عنوان منتخبان […]