پایان نامه :ارائه روشی برای کشف و انتخاب سرویس های وب در محیط های محاسبات فراگیر بر روی گوشی های هوشمند

پایان نامه رشته در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(طراحی و تولید نرم­افزار)

عنوان:ارائه روشی برای کشف و انتخاب سرویس های وب در محیط های محاسبات فراگیر بر روی گوشی های هوشمند


 

دانشکده آموزش­های الکترونیکی

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات

(طراحی و تولید نرم­افزار)

ارائه روشی برای کشف و انتخاب سرویس های وب در محیط های محاسبات فراگیر بر روی گوشی های هوشمند

استاد راهنما:

دکتر بوشهریان

 شهریور ماه ۱۳۹۳

 
 
چکیده
 ارائه روشی برای کشف و انتخاب سرویس های وب در محیط های محاسبات فراگیر بر روی گوشی های هوشمند
 به کوشش
شاهین چادرباف شوشتری
امروزه تعداد زیادی سرویس­های وب در شبکه ­های رایانه­ای عرضه می­شوند، که امکان کشف و کلاسه­بندی آنها به­طور موثر وجود ندارد. این موضوع باعث می­شود، که درخواست­کنندگان سرویس­های وب وقت زیادی را صرف پیدا کردن سرویس وب مورد نظر خود، نمایند. این موضوع در محیط­های محاسبات سیار و به­خصوص بر روی گوشی­های هوشمند، مشکلات و چالش­های مربوط به خود را دارد. در این پژوهش به ارائه روشی برای کشف و کلاسه­بندی سرویس­های وب در محیط­های محاسبات فراگیر و مناسب برای گوشی­های هوشمند پرداخته شده است. روش ارائه شده برای کشف سرویس­های وب، بر پایه کشف سرویس­ها مبتنی بر DNS ارائه شده است. روشی که برای کلاسه­بندی سرویس­های وب ارائه شده است از دو مرحله پردازش متنی و کلاسه­بندی تشکیل­شده است. مرحله کلاسه­بندی با به کارگیری پایگاه­داده­ واژگانی WordNet و eXtended WordNet Domain صورت می­گیرد. برای ارزیابی روش پیشنهای دقت، مدت زمان اجرا و مقدار حافظه مصرفی آن اندازه ­گیری شده است و نتایج حاصل از اندازه ­گیری با روشی دیگری که برای کلاسه­بندی سرویس­ها ارائه شده و مبتنی بر SVM است، مقایسه شده است. همچنین از نتایج حاصل از پژوهش برای پیاده­سازی یک نرم­افزار اندرویدی برای گوشی­های هوشمند استفاده شده است. این نرم­افزار سرویس­های وب محیط­هایی که گوشی هوشمند در آن قرار می­گیرد را کشف و کلاسه­بندی می­نماید و این اطلاعات را در اختیار کاربر و سایر نرم­افزارهای کاربردی که بر روی گوشی هوشمند قرار گرفته­اند، می­گذارد.
واژگان کلیدی: سرویس­ وب، معماری سرویس­گرا، کشف سرویس، کلاسه­بندی سرویس­
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                 صفحه
فصل ۱- مقدمه ۹
۱-۱- مقدمه ۹
۱-۲- هدف و انگیزه ۱۰
۱-۳- تعریف مسئله ۱۱
۱-۴- ساختار مطالب پایان ­نامه ۱۲
۱-۵- جمع­بندی و نتیجه ­گیری ۱۲
فصل ۲- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری ۱۶
۲-۱- سرویسهای وب ۱۶
۲-۱-۱- Simple Object Access Protocol (SOAP) 18
2-1-2- WSDL (Web Service Description Language) 20
2-1-3- UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 22
2-1-4- RESTful (Representational State Transfer) 23
2-1-5- مقایسه SOAP و RESTfull 24
2-1-6- کشف سرویس مبتنی بر DNS 26
2-2- جمع­بندی و نتیجه ­گیری ۲۹
فصل ۳- پیشینه پژوهشی ۳۳
۳-۱- کلاسه­بندی سرویس­ها مبتنی بر داده­کاوی ۳۳
۳-۱-۱- تشکیل بردار خصوصیت­ها ۳۴
۳-۱-۲- اعمال روش­های کلاسه­بندی داده­کاوی ۳۴
۳-۲- استفاده از تکنیک­های یادگیری ماشین ۳۵
۳-۲-۱- نمونه­هایی از کارهای پژوهشی پیشین ۳۶
۳-۳- جمع­بندی و نتیجه ­گیری ۳۸
فصل ۴- ارائه روش پشنهادی ۴۱
۴-۱- کشف سرویس­ها ۴۱
۴-۲- کلاسه­بندی سرویس­ها ۴۳
۴-۲-۱-  Feature Mining 44
4-2-2-  Tokenization 44
4-2-3- Stemming 44
4-2-4-  Stop List 45
4-2-5- معرفی WordNet Ontology 45
4-2-6- معرفی eXtended WordNet Domains 45
4-2-7- روش کلاسه­بندی ارائه شده ۴۶
4-3- جمع­بندی و نتیجه ­گیری ۴۷
فصل ۵- پیاده­سازی ۵۰
۵-۱- مرور کلی پیاده­سازی از دیدگاه مورد استفاده ۵۰
۵-۱-۱- مورد استفاده ثبت دامنه مورد نظر کاربر ۵۱
۵-۱-۲- مورد استفاده مشاهده لیست دامنه­های مورد نظر برنامه ­های کاربردی ۵۲
۵-۱-۳- مورد استفاده مشاهده لیست سرویس­های هر دامنه ۵۳
۵-۱-۴- مورد استفاده ثبت دامنه مورد نظر نرم­افزار گوشی ۵۴
۵-۱-۵- دریافت لیست سرویسهای مرتبط با یک دامنه توسط نرم­افزارهای کاربردی ۵۵
۵-۲- ساختار بسته­ها ۵۵
۵-۲-۱- ساختار کلاس­های بسته Activity 57
5-2-2- ساختار کلاس­های بسته­های Broadcast Receiver و Service 59
5-2-3- ساختار کلاس­های بسته Business Component 61
5-2-4- ساختار کلاس­های بسته Classification 62
5-2-5- ساختار کلاس­های بسته Content Provider 65
5-2-6- ساختار کلاس­های بسته Data Source 67
5-2-7- ساختار کلاس­های بسته Discovery 70
5-2-8- ساختار کلاس­های بسته Entity 71
5-2-9- ساختار کلاس­های بسته ServiceDirectory 73
5-3- جمع­بندی و نتیجه ­گیری ۷۴
فصل ۶- ارزیابی روش پیشنهادی ۷۸
۶-۱- مجموعه­داده ۷۸
۶-۲- اجرای روش پیشنهادی ۷۹
۶-۲-۱- بررسی دقت روش پیشنهادی ۸۰
۶-۲-۲- مشخصات محیط اجرا ۸۰
۶-۲-۳- بررسی زمان اجرای روش پیشنهادی ۸۰
۶-۲-۴- میزان حافظه مصرفی روش پیشنهادی ۸۱
۶-۳- اجرای روش مبتنی بر SVM 82
6-3-1- فاز آموزش ۸۳
۶-۳-۲- فاز تست ۸۴
۶-۳-۳- بررسی دقت روش مبتنی بر SVM 84
6-3-4- بررسی زمان اجرای روش مبتنی بر SVM 85
6-3-1- میزان حافظه مصرفی روش مبتنی بر SVM 85
6-4- ارزیابی و مقایسه روش پیشنهادی ۸۶
۶-۴-۱- مقایسه دقت ۸۶
۶-۴-۲- مشاهدات متناظر ۸۷
۶-۴-۳- مقایسه زمان اجرا ۸۸
۶-۴-۴- مقایسه حافظه مصرفی ۸۹
۶-۴-۵- تحلیل نتایج ۹۰
۶-۵- جمع­بندی و نتیجه ­گیری ۹۲
فصل ۷- بحث و نتیجه‌گیری ۹۶
۷-۱- کشف سرویس­ها ۹۶
۷-۲- کلاسه­بندی سرویس­ها ۹۷
۷-۳- جمع­بندی و نتیجه ­گیری ۹۸
فصل ۸- پیشنهادها و فرصت‌های پژوهشی آینده ۱۰۲
۸-۱- جمع­بندی و نتیجه ­گیری ۱۰۴
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                  صفحه
شکل ‏۲‑۱- معماری سرویس­های وب ۱۸
شکل ‏۲‑۲- تفاوت نسخه­ های WSDL نسخه ۱.۱ و نسخه ۲.۰ ۲۱
شکل ‏۴‑۱- فرآیند کلاسه­بندی سرویس­های وب ۴۳
شکل ‏۵‑۱-نمودار موردهای استفاده ۵۱
شکل ‏۵‑۲- نمای دامنه­های مورد نظر کاربر ۵۲
شکل ‏۵‑۳-نمایی اصلی برنامه ۵۴
شکل ‏۵‑۴- نمودار بسته­ها ۵۶
شکل ‏۵‑۵- نمودار کلاس­های بسته Activity 58
شکل ‏۵‑۶- نمودار کلاس بسته­های Broadcast Receiver و Service 60
شکل ‏۵‑۷- نمودار کلاس بسته Business Component و وابستگی­ها ۶۲
شکل ‏۵‑۸- نمودار کلاس بسته Classification 64
شکل ‏۵‑۹- نمودار کلاس بسته Content Provider 66
شکل ‏۵‑۱۰-نمودار کلاس بسته Data Source 68
شکل ‏۵‑۱۱- کلاس Service 69
شکل ‏۵‑۱۲- نمودار کلاس بسته Discovery و بسته­های وابسته ۷۱
شکل ‏۵‑۱۳- نمودار کلاس بسته Entity 73
شکل ‏۵‑۱۴- نمودار کلاس بسته Directory 74
شکل ‏۶‑۱- بردار نمونه یک سرویس در روش متنی بر SVM 83
شکل ‏۶‑۲- نمودار مقایسه دقت روش­ها ۸۷فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                 صفحه
جدول ‏۳‑۱- جدول مقایسه دقت کلاسه­بندی برای انواع بردارها و روش­ها ۳۵
جدول ‏۶‑۱- بررسی دقت روش پیشنهادی ۸۰
جدول ‏۶‑۲- مشخصات گوشی که به عنوان محیط اجرا استفاده شده ۸۰
جدول ‏۶‑۳- زمانی اجرای روش پیشنهادی ۸۱
جدول ‏۶‑۴- حافظه مصرفی روش پیشنهادی ۸۲
جدول ‏۶‑۵- بررسی دقت روش مبتنی بر SVM 84
جدول ‏۶‑۶- زمانی اجرای روش مبتنی بر SVM 85
جدول ‏۶‑۷- حافظه مصرفی روش مبتنی بر SVM 85
جدول ‏۶‑۸- مقایسه دقت روش­­ها ۸۶
جدول ‏۶‑۹- بازه­های اطمینان مختلف به ازای سطوح اطمینان مختلف برای زمان اجرا ۸۹
جدول ‏۶‑۱۰- بازه­های اطمینان مختلف به ازای سطوح اطمینان مختلف برای حافظه مصرفی ۹۰

فصل ۱- مقدمه

در این فصل به ارائه مقدمه­ای در مورد موضوع پروژه می پردازیم. در ادامه به بیان انگیزه و هدف تحقیق پرداخته می­شود، و سپس مسئله­ای که با آن مواجه هستیم توضیح داده می­شود. در قسمت آخر نیز ساختار مطالب پایان ­نامه توضیح داده می­شود.

-۱- مقدمه

امروزه در دسترس بودن اینترنت در اکثر مکان­ها یک تجربه روزمره است. از این رو برای کاربران سیار این انتظار ایجاد شده است، که دستگاهی که از آن استفاده می­نمایند، در همه مکان­ها و زمان­ها قادر به پردازش باشد. پیشرفت­های اخیری که در تولید دستگاه­های سیار صورت گرفته به همراه تحولات بسیاری که در فناروی شبکه ­های بی­سیم رخ داده است، فناوری را به سمت محاسبات سیار و دسترسی مداوم و بدون وقفه به داده­ ها و اطلاعات می­برد. اگر چه مشکلاتی که در ارتباطات رخ می­دهد و البته محدودیت­های دستگاه­های سیار یک چالش مهم برای تحقق دسترسی مداوم و بدون وقفه در همه زمان­ها و مکان­ها محسوب می­شود.
معماری سرویس­گرا به عنوان یکی از سبک­های معماری پیشرو در محیط­های محاسبات فراگیر مطرح شده است. معماری سرویس­گرا از قابلیت استفاده مجدد[۱]، اتصال سست[۲]، انعطاف­پذیری در طراحی و قابلیت همکاری[۳] بین سیستم­های ناهمگون[۴]، به صورت موثری پشتیبانی می­نماید. معماری سرویس­گرا دورنمایی از توسعه نرم­فزارهایی در محیط­های محاسبات فراگیر ارائه می­دهد که در آن نرم­افزارها با به کارگیری قابلیت­های شبکه ­های رایانه­ای بتوانند به طور موثر و به صورت خودکار با یکدیگر وارد تعامل شوند.[۱]

۱-۲- هدف و انگیزه

با ظهور و تکامل استفاده از شبکه ­های رایانه­ای و اینترنت بر روی گوشی­های هوشمند، دامنه استفاده از گوشی­های هوشمند از کاربرد­هایی که درون گوشی هوشمند تعبیه شده ­اند، فراتر رفته و می­توان کارکردهایی در سطح شبکه ­های رایانه­ای و اینترنت را برای گوشی هوشمند در نظر گرفت. گوشی­های هوشمند برای اینکه بتوانند کارکرد­هایی در سطح شبکه ­های رایانه­ای و اینترنت داشته باشند، این نیازمندی وجود دارند که بتوانند از سرویس­هایی که در اینترنت و شبکه ­های رایانه­ای وجود دارد استفاده نماید. اولین گام برای استفاده­ای موثر از سرویس­هایی که ارائه می­گردند، کشف و انتخاب سرویس مناسب می­باشد. در حال حاضر تعداد زیادی سرویس در شبکه ­های رایانه و اینترنت برای استفاده عرضه می­گردنند. ازدیاد سرویس­های عرضه­شده، می ­تواند مشکل و مانعی بر سر استفاده موثر از سرویس­های وب به وجود آورد. از این رو نیازمند سازوکارهایی برای کشف و کلاسه­بندی سرویس­های وب هستیم، تا استفاده کنندگان از سرویس­های وب بتوانند به­صورت موثر سرویس وب مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
از سوی دیگر گوشی­های هوشمند با محدودیت­هایی مواجه هستند که در ارائه روش­هایی که برای کشف و کلاسه­بندی سرویس­های وب بر روی آنها استفاده می­شود، می­بایست در نظر گرفته شوند. گوشی­های هوشمند از نظر منابع پردازشی و میزان حافظه با محدودیت­هایی مواجه می­باشند، که در روش­هایی که برای کشف و کلاسه­بندی سرویس­های وب به کار گرفته می­شوند بسیار محدود کننده است. از این در این پژوهش قصد داریم به مطالعه این مسئله بپردازیم و روشی برای کشف و کلاسه­بندی سرویس­های وب در محیط­های محاسبات فراگیر ارائه دهیم، که برای گوشی­های هوشمند مناسب باشد.

۱-۳- تعریف مسئله

در این پژوهش قصد داریم یک روش موثر برای کشف و کلاسه­بندی سرویس­های وب ارائه دهیم که برای محیط­های سیار و برای اجرا روی گوشی­های هوشمند مناسب باشد. در ارائه­ روش پیشنهادی سعی خواهد شد، محدودیت­های محیط­های سیار و گوشی­های هوشمند در نظر گرفته شود.
سپس بر پایه روش پیشنهادی نرم­افزاری برای گوشی­های هوشمند اندرویدی پیاده­سازی خواهد شد. این نرم­افزار سرویس­های محیط­هایی که گوشی هوشمند در آن قرار می­گیرد را شناسایی خواهد کرد و نسبت به کلاسه­بندی سرویس­های کشف شده اقدام خواهد نمود. نرم­افزار پیاده­سازی شده، این قابلیت را خواهد داشت، که اطلاعات سرویس­هایی را که جمع­آوری کرده را در اختیار نرم­افزارهای دیگر گوشی هوشمند قرار دهد. به این ترتیب نرم­افزارهای دیگری گوشی هوشمند، می­توانند سرویس­های مد نظر خود را از طریق این نرم­افزار شناسایی نموده و از سرویس مربوطه استفاده نمایند.

۱-۴- ساختار مطالب پایان ­نامه

ساختار مستند پایان ­نامه به این صورت می­باشد: فصل اول را با مقدمه و تعریفی از پروژه شروع نمودیم. در فصل دوم به مرور مفاهیم پایه و نظری پژوهش پرداخته شده است. در فصل سوم به کارهای پژوهشی پیشینی که در ارتباط با موضوع پژوهش صورت گرفته است، پرداخته شده است. در فصل چهارم روش پیشنهادی که حاصل کار این پژوهش است، معرفی می­شود. در فصل پنجم نحوه پیاده­سازی و طراحی نرم­افزار گوشی هوشمند ارائه شده است. در فصل ششم به ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسه آن با روش دیگری که در این زمینه مطرح است، پرداخته شده است. در فصل هفتم به بحث و نتیجه ­گیری در مورد نتایج این پژوهش پرداخته شده است. در فصل هشتم، پیشنهادها و فرصت­های پژوهشی مرتبط در این حوزه پژوهشی مطرح گردیده است.
تعداد صفحه :۱۱۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***