پایان نامه بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده

پایان نامه رشته شیمی 

گرایش : آلی

عنوان : بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکدهء علوم پایه، دانشکده شیمی

پایان نامه   برای دریافت درجهء کارشناسی ارشد «M. Sc»

گرایش : آلی

عنوان:

بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده در حضور نانوکامپوزیت جدید کائولن-نقره

استاد راهنما:

دکتر بهاره صادقی

استاد مشاور:

دکتر سعیده هاشمیان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
عنوان                    صفحه
چکیده ۱
فصل اول: مقدمه ۲
۱-۱- مروری برتاریخچه مشتقات پیران و کرومن‌ها ۳
۱-۱-۱- مقدمه ۳
۱-۱-۲- بررسی خواص بیولوژیکی مشتقات پیران. ۵
۱-۲- برخی روش‌های سنتز مشتقات پیران. ۱۲
۱-۳- مروری بر روش های سنتز مشتقات اسپیرواکسایندول. ۲۶
۱-۴- خواص بیولوژیکی مشتقات اسپیرواکسایندول. ۲۹
فصل دوم: بخش تجربی. ۳۰
۲-۱- دستگاه ها و مواد مورد استفاده ۳۱
۲-۲- روش تهیه کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره .۳۱
۲-۳- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط رفلاکس با حلال. ۳۲
۲-۳-۱- روش تهیه ترکیب ۴a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط رفلاکس با حلال اتانول  ۳۲
۲-۴- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط بدون حلال. ۳۳
۲-۴-۱- روش تهیه ترکیب ۴a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط بدون حلال  ۳۳
۲-۵- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در دمای اتاق  ۳۳
۲-۵-۱- روش تهیه ترکیب ۴a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در دمای اتاق  ۳۴
فصل سوم: نتایج و بحث ۳۵
۳-۱- بهینه کردن شرایط واکنش. ۳۶
۳-۱-۱- انتخاب کاتالیزور مناسب ۳۶
۳-۱-۲- انتخاب حلال مناسب ۳۶
۳-۱-۳- انتخاب دمای مناسب ۳۷
۳-۱-۴- بهینه کردن میزان کاتالیزور. ۳۸
۳-۲- روش بازیابی کاتالیزور. ۳۹
۳-۳- تهیه تعدادی از مشتقات اسپرواکسایندول. ۳۹
۳-۴- تفسیر داده‌های طیفی مشتقات اسپیرواکسایندول. ۴۲
۳-۴-۱- بررسی داده‌های طیفی ترکیب ۲-آمینو-۵-اکسو-اسپیرو]۴،۵،۶،۷،۸-تتراهیدروسیکلوپنتا(b) پیران- ۴وˊ۳-(Hˊ۳)-۵فلوئوروایندول(Hˊ۱)- ˊ۲- ان-۳-کربونیتریل. ۴۲
۳-۵- مکانیسم پیشنهادی واکنش تهیهی مشتقات اسپیرواکسایندول. ۴۳
۳-۶- داده‌های طیفی محصول‌ها ۴۵
۳-۷- نتیجه گیری کلی ۴۷
منابع. ۴۹
چکیده انگلیسی. ۵۰
چکیده
در این پروژه تعدادی از مشتقات اسپیرواکسایندول با بهره گرفتن از مشتقات ایساتین، مالونیتریل وسیستم­های انولیزه شونده در حضور کاتالیزور نانو­کامپوزیت­کائولن­نقره به عنوان کاتالیزور موثر قابل بازیابی و ارزان تهیه شد (طرح۱). محصولات توسط طیف­های ۱H NMR 13C NMR,IR, و نقطه ذوب مورد شناسایی قرار گرفتند. سایز ذرات کاتالیزور بوسیله تکنیک SEM اندازه ­گیری شد.
طرح۱- سنتز مشتقات اسپیرو اکسایندول
۱-۱- بخش اول: مروری برتاریخچه سنتز مشتقات پیران و کرومن‌ها
۱-۱-۱- مقدمه
ترکیب­های هتروسیکل درعلوم زیستی وشیمی آلی از اهمیت خاصی برخوردارند. برخی ازاین ترکیب­ها ازجمله کرومن‌ها به طوراختصاصی توسط شیمیدان­ها بررسی شده ­اند. کرومن­ها دسته مهمی از هتروسیکل­های موجود درطبیعت می­باشند، که به دلیل فعالیت بیولوژیکی آنها مورد توجه قرار گرفته­اند.
مشتق­های کرومن اولین بار از درخت کردیا آلیدورا[۱] که گونه بومی آمریکاست، استخراج و به عنوان داروی ضدالتهاب استفاده شدند. کرومن در نوعی گونه گیاهی دارای خاصیت دفع کننده حشرات می باشد. ماده اصلی دسته­ی مهمی از رنگ­های طبیعی به نام فلاون­ها[۲] نیز دارای اسکلت کرومن می­باشد. از این دسته بنزوپیران­ها دارای اهمیت ویژه­ای می‌‌باشند.
درسال ۱۹۰۴ هوبن[۳]  اولین مشتق­های بنزوپیران را از واکنش کومارین با آلکیل منیزیم‌هالید سنتزکرد  به تدریج با مشاهده اثرهای بیولوژیکی و صنعتی این دسته ترکیب­ها تحقیق­های گسترده­ای برروی بنزوپیران و کرومن­ها انجام شد، به طوری که امروزه اسکلت کرومن در ساختار بسیاری از داروها یافت می شود.
ترکیب­های که در آنها یک حلقه بنزن و پیران با در
جه­های مختلف اکسایش و اشباع جفت می­شوند، در طبیعت بسیار رایج هستند. ۱- بنزوپیران­ها دارای اسکلت ساختاری از جمله کرومان (۱)، H4-­ کرومن (۲) و H2-­ کرومن (۳) هستند (شمای۱-۱).

شمای ۱-۱
H4-1- بنزوپیران­ها نسبتا ًغیرمعمول هستند و به عنوان حدواسط کلیدی سودمندی در سنتز بسیاری واکنش­گرهای دارویی می­باشند ، فقط تعداد کمی از فرآورده­های طبیعی دارای این ساختار جداسازی سو
شناسایی شده است. H4-­ کرومن­ها با گروهای آمینو و سیانو واحد ساختاری بعضی از فرآورده­های طبیعی ویژه هستند. یکی از فرآورده­های طبیعی حاوی H4- ­کرومن ،۷-هیدروکسی -۶-­ متوکسی-­H4- کرومن (۴) است، که توسط دی کورت [۴] وهمکاران نیز سنتز شد [۱۹]. این فرآورده‌ی طبیعی که خواص اورگانولپتیک[۵] جالبی دارد، به همراه دیگرمشتق آن ۶،۷- دی متوکسی -­H4- کرومن (۵) ازگیاه ویستریا ساینسیس[۶] جداسازی شده است (شمای۱-۲).

شمای۱-۲
در مقایسه با H4- کرومن­ها موارد بسیاری از سنتز و جداسازی فرآورده­های H2- کرومن طبیعی گزارش شده است. ترکیبهای (۷) و(۶) که هر دو از اسانس برگ گیاه کالی پترانتز­تریکونا[۷] جداسازی شده ­اند، دارای اسکلت H2- کرومن می­باشند (شمای ۱-۳).
شمای ۱-۳
۱-۱-۲- بررسی خواص بیولوژیکی مشتقات پیران
بنزوپیران­های چند عاملی واحد ساختاری برخی از ترکیب­های طبیعی و سنتزی را تشکیل می­ دهند  وبه خاطرواکنش­پذیری ذاتی حلقه پیران، ایجاد کننده سنتون­های[۸] متنوع می‌باشند. بنزوپیران­ها به عنوان مواد آرایشی[۹]، رنگدانه[۱۰]  وترکیب­های شیمیایی با قابلیت تجزیه زیستی بالقوه استفاده می­شوند.
کرومن­های مزدوج دارای گستره وسیعی از فعالیت­های بیولوژیکی از قبیل ضد­میکروبی ، تب­خال[۱۱] ، جهش­ژنی[۱۲] ،ضد تکثیر­سلول[۱۳] ، فرمون­جنسی و ضد تومورو فعال سازسیستم مرکزی می­باشند.
۲-آمینو-H4- کرومن­ها و مشتق‌هایش ازدیربازتوجه فراوانی را از سوی پژوهش­گران به خودجلب کرده­اند. زیراخواص بیولوژیکی چون، ایجاد کننده تشنج­موضعی، ادرارآور، ضدانعقادخون، ضدسرطان، فعال ساز سیستم عصبی مرکزی را دارا می­باشند.
 مشتق­های H4- کرومن دارای استخلاف، پروتئین­های Bcl-2   را به هم متصل می­ کنند. Bcl-2  وپروتئین­های مربوطه مرگ سلولی را برنامه ریزی کرده و برخی از بیماری­ها از جمله سرطان را کنترل می­نمایند. ترکیب HA14-1 (8) که ازمشتق­های ۲-آمینو-H4-کرومن می­باشد ، امکان اتصال پروتئین Bcl-2   رافراهم می­ کند و برسلول­های تومور غلبه می­نماید. کشف این ترکیب به توسعه داروهای ضدسرطان منجرشده است (شمای۱-۴).
شمای ۱-۴
به علاوه آن­ها می­توانند به عنوان ابزار شناخت بیماری­های ناشی ازجهش­های ژنی، به طورمثال بیماری­آلزایمر، بیماری‌هانتینگتون، بیماری پارکینسون، سندرم داون، اسکیزوفرنیا و تشنج ماهیچه دست وکمر به شمار روند.
برخی مشتق­های­۴-آریل­- ­H­۴- کرومن از قبیل ۲- آمینو-۳- سیانو-۷- (دی متیل آمینو)-۴-(۳- متوکسی -۴،۵- متیلن دی اکسی فنیل )-­H4- کرومن (۹) و۲-آمینو­۴-(۳-برمو-۴،۵-دی متوکسی فنیل )-۳-سیانو-۷-دی متیل آمینو­H4- کرومن (۱۰) در درمان سرطان به کار می‌روند (شمای۱-۵).
شمای ۱-۵
از­کوئوردینه­شدن لیگاند­ دودندانه­ای ۳-هیدروکسی -۲-­ (۵-هیدروکسی پنتیل )­-­H4-کرومن-۴-ان (۱۱) با آهن،  کمپلکس (۱۲) حاصل می­شود ، که در­درمان تالاسمی به­کارمی­رود (شمای۱-۶).
شمای ۱-۶
مشتق­های کرومان -۲- کربوکسامید (۱۳) و۶-هیدروکسی -۷-متوکسی -۴-اکسو- H4-کرومن کربوکسیلیک اسید N-آلکیل آمید(۱۴) دارای فعالیت ضداکسایش می‌باشند (شمای۱-۷).
شمای ۱-۷
کومارین (۱۵) که به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارد و بسیاری از مشتقات آن شناخته شده است و دارای فعالیت ضد انعقادی است. یک سم طبیعی در شبدر یک مشتق ۴- هیدروکسی کومارین (۱۶) می­باشد. از این خاصیت در داروسازی و برای درمان بیماری‌های قلبی و عروقی استفاده می­شود (شمای۱-۸).
شمای ۱-۸
وارفارین (۱۷) که درابتدا به عنوان سم ضد جوندگان ساخته شده یک داروی مفید ضدانعقادی می‌باشد (شمای۱-۹).
شمای ۱-۹
ترکیب ندوکرومیل سدیم (nedocromil sodium) (18) یک عامل ضدحساسیت می­باشد (شمای۱-۱۰).
شمای ۱-۱۰
فلاون­های (۱۹) که دارای حلقه‌ی پیران می­باشند در طبقه­ی مواد رنگی قرارمی­گیرند این ترکیب به عنوان ماده‌ی رنگی در انواع توت­ها، مرکبات، انواع چای و میوه و سبزیجات وجود دارند. این ترکیبات دارای خواص آنتی اکسیدان نیز می­باشند (شمای۱-۱۱).
شمای ۱-۱۱
ترکیب لاکتون H2-پیران-۲- اون (۲۰) به عنوان یک ضد قارچ بر روی میوه­ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (شمای۱-۱۲) .
 شمای ۱-۱۲
تعدادی ازمشتقات ترکیبات (۲۱)،(۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، به عنوان ضد باکتری و ضد قارچ شناخته شده‌اند (شمای۱-۱۳).
شمای ۱-۱۳
ترکیب (۲۵) دارای خاصیت ضدمیکروباکتری و ضدمیکروبی می­باشد (شمای۱-۱۴).
شمای ۱-۱۴
۵- بنزیل اکسی-۴- اکسو- H4- پیران-۲-کربوکسیلیک اسید فنیل آم
ید (
۲۶) و ترکیب ۵- بنزیل اکسی- ۴- اکسو- H4- پیران-۲-کربوکسیک اسید پیریدین-۳- یلامید (۲۷) نیز دارای خاصیت ضدمیکروبی می­باشند (شمای۱-۱۵).

شمای ۱-۱۵
ترکیبات (۲۸) و (۲۹) به عنوان ضد تومور مورد استفاده قرارمی­گیرند (شمای۱-۱۶).
شمای ۱-۱۶
ترکیبات ۲- آمینو-H4- پیران (۳۰) و ترکیب ۲- آمینو-۵- اکسو-۵، ۶، ۷، ۸ – تترا هی
درو بنزو[b] پیران (۳۱) نیز دارای خاصیت ضد باکتری می­باشند (شمای۱-۱۷).

شمای ۱-۱۷
۲ ترکیب فنوکسان (phenoxan) (32) و aureothin (33) به عنوان anti-HIV شناخته شده ­اند و خاصیت ضد تومور نیز دارند (شمای۱-۱۸).
شمای ۱-۱۸
ترکیب (۳۴) به عنوان داروی شیمی درمانی برای درمان سرطان بکار می­رود (شمای۱-۱۹).
 شمای ۱-۱۹
۱-۲- برخی روش‌های سنتز مشتقات پیران
کاتالیزورهای جامد همگن به علت بازیابی آسان و سهولت جدا شدن از محصول واکنش، در سنتز ترکیبات آلی استفاده­های بسیاری شده است. در سال ۲۰۰۸ میلادی در هند از یک کاتالیزوربازی جامد همگن پیران­های چند عاملی را به صورت تک مرحله ای (one-pot) در شرایطی ملایم سنتز کردند (طرح۱-۱).
طرح ۱-۱
در این روش با استفاده ازآلدهیدهای متنوع، مالونونیتریل و در حضور ترکیباتی با متیلن فعال و کاتالیزور Mg-La mixed oxide محصول با راندمان مطلوب به دست می­آید.
نتایج به دست آمده نشان می­دهد که آلدهیدهایی که دارای استخلاف الکترون کشنده می‌باشند در مقایسه با آلدهیدهایی که دارای استخلاف الکترون دهنده­اند با سرعت بیشتر وارد واکنش می‌شوند. به عنوان مثال واکنش آلدهیدهای دارای استخلاف­های الکترون کشنده مانند: ۴-کلرو،۴-نیترو،۳-نیترو و۴-سیانو با سرعت و راندمان بالاتری در مقایسه با آلدهیدهای دارای استخلاف­های الکترون دهنده مانند: ۴- هیدروکسی، ۴- متیل، ۴- متوکسی،۴- استوکسی  انجام می‌گیرد. این کاتالیزورهمچنین با آلدهیدهای آلیفاتیک نیز نتیجه‌ی خوبی نشان داده است.
برای تشکیل این ترکیبات مکانیسم زیر پیشنهاد شده است. در این مکانیسم ابتدا پیشنهاد می­شود که یک تراکم ناوناگل بین آلدهید و مالونونیتریل انجام شود. که در مرحله بعد در یک افزایش مایکل مورد
حمله β- کتواسترهای (۳) قرار می­گیرد. در آخر حلقوی شدن محصول منجر به تشکیل این ترکیبات  می­شود (طرح۱-۲).  
تعداد صفحه :۱۱۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته اقتصاد عنوان : بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل…
Cresta Posts Box by CP