پایان نامه رشته زبان انگلیسی : تاثیر صورت های تلفظی بر دانش لغوی نوآموزان ایرانیان

پایان نامه رشته : زبان انگلیسی

عنوان : تاثیر صورت های تلفظی بر دانش لغوی نوآموزان ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلوم و تحقیقات رشت

گروه زبان انگلیسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی

عنوان

تا ثیر صورت های تلفظی بر دانش لغوی نوآموزان ایرانیان

استاد راهنما

دکتر رامین رحیمی

استاد مشاور

دکتر معصومه ارجمندی

 

بهمن ۱۳۹۲

 

تاثیر صورت های تلفظی بر دانش لغوی نوآموزان ایرانیان

نگارنده:سمیه جعفری

استاد راهنما:دکتر رامین رحیمی

استاد مشاور: دکتر معصومه ارجمندی

 
 
 
Table of Contents
Title                                                                                                                Page
Abstract     ۱۰
Chapter 1: Introduction
۱.۰: Introduction  ۱۱
۱.۱: Theoretical Framework. 13
۱.۲: Statement of the Problem. 13
۱.۳: Significance of the Study 15
۱.۴: Research Questions of the Study 15
۱.۵: Hypotheses of the study   ۱۶
۱.۶: Definitions of Key Terms    ۱۶
۱.۶: Summary  ۱۸
Chapter 2: Review of the Literature
۲.۰. Introduction  ۱۹
۲.۱: Phonology.   ۲۱
۲.۲: English Pronunciation.   ۲۲
۲.۳: Experiments on English Pronunciation.   ۲۹
۲.۴: Morphology and Lexicon. 51
۲.۵: Experiments on Knowledge of Vocabulary.   ۶۶
۲.۶: Summary. 74
 
Chapter 3: Methodology
۳.۰. Introduction.  ۷۵
۳.۱. The Pilot Study (*Optional)  ۷۶
۳.۲. The Design of the Study.   ۷۸
۳.۳. Participants or (Subjects)   ۷۹
۳.۴. Materials   ۸۰
۳.۵. Procedure.   ۸۱
۳.۶. Methods of Analyzing Data.   ۸۲
۳.۷. Summary   ۸۳
Chapter 4: Result
۴.۰. Introduction   ۸۳
۴.۱. Data Analysis and Findings   ۸۳
۴.۱.۱. Descriptive Analysis of the Data.   ۸۶
۴.۱.۲. Inferential Analysis of the Data  ۸۶
۴.۲. Results of Hypothesis Testing.  ۸۹
۴.۳. Summary.  ۹۰
Chapter 5: Discussion
 
۵.۰. Introduction   ۹۱
۵.۱. General Discussion    ۹۲
۵.۲. Implications of the Study   ۹۳
۵.۳. Limitations of the Study  ۹۴
۵.۴. Suggestions for further Research   ۹۵
۵.۵. Summary.   ۹۵
 
Reference.96
Appendixes 106
 
 
 
 
List of Tables
 
Table1. Mean scores gained by treatment groups in the pre-test
Table2. Mean scores gained by treatment groups in the pre-test
Table3. Mean scores gained by control groups in the post-test
Table4. Mean scores gained by treatment groups in the post-test
Table5. Descriptive analysis of the pretest (PR) and the posttest (PO) of the control group of the study
Table3.1. Descriptive Statistics for the Pilot Study, lexical Knowledge Scores
 
 
 
 
 
 
List of Figures
 
Figure1.1 the Percentage of the Scores over and Under the Mean of the Pre-test
Figure2.2 the Percentage of the Scores over and Under the Mean of the Pre-test
Figure3.3 the Percentage of the Scores over and Under the Mean of the Pro-test
Figure4.4 the Percentage of the Scores over and Under the Mean of the Pro-test
Figure3.1. the Percentage of the Scores over and Under the Mean of the Pilot Study
Figure3.2. the Diagram of the Design of the Study
 
 
 
 
  
 
Abstract
The aim of the present study was to investigate the effect of pronunciation forms on improving Iranian EFL learners’ knowledge of vocabulary. To achieve this purpose, fifty participants pre-intermediate language learners were selected based on their scores on a knowledge of vocabulary test and were randomly assigned to two groups. Each group was exposed to as pre-test and post-test. At the end of the experiment, to see whether or not any changes happened regarding their lexical knowledge, a post-test was administrated to two groups. The results suggested that the participants performed differently on the post-test indicating that teaching lexical through rehearsal and pronunciation forms promotes the Iranian EFL learners’ knowledge of vocabulary.
Key Words
Knowledge of pronunciation forms, Pronunciation Awareness (PA), Morphological awareness, Phonemic awareness, LK or knowing a word.
 
 
 
 
 
 
 
Chapter one
Introduction
 
 
 
 
۱.۰. Introduction
Vocabulary learning is essential for the learning of a second language, which constitutes a great challenge and enormous task for both second language learners and teachers. As Wilkins (1974) maintains without grammar very little can be conveyed, but without vocabulary nothing can be conveyed. One line of research on vocabulary development examines the effects of instruction on vocabulary growth (e.g., Biemiller & Slonim, 2001). Among older children, direct instruction in vocabulary knowledge is less important relative to reading experiences in developing vocabulary skill e.g., (Nagy & Anderson, 1984).Reading is strongly associated with vocabulary development (e.g. Baker et al., 1998; Stanovich, 1986) so that those with the sparsest vocabulary levels are often those with the poorest reading skills as well (see Baker et al., 1998, for a review). In the present study, apart from the above-documented effects of teaching, which are involved in both vocabulary and reading skill growth, I was particularly interested in those cognitive skills that are associated with variability in vocabulary knowledge. For example, Gathercole and colleagues (Gathercole et al., 1992) noted, “Although studies of word learning in children have documented the remarkable facility of preschool children to acquire new vocabulary . . . the factors underpinning the large individual differences in young children’s abilities to learn (e.g., Bowey, 2001; Gathercole et al., 1992, 1999) have therefore focused on the new words are as yet little understood” (p. 887). Several research studies importance of Pronunciation skills in promoting vocabulary learning. Tasks of memory, Pronunciation awareness, and articulation have all been used to explain vocabulary growth (e.g., Bowey, 2001; Gathercole et al., 1992, 1999). For example, Gathercole and colleagues (1992, 1999) demonstrated that Pronunciation memory (as measured by nonword repetition) was strongly associated with vocabulary acquisition in both young children and adolescents. Vocabulary is an essential component in learning a foreign language and understanding another culture. Research has shown that vocabulary is the building block of all four language skills: reading, listening, writing, and speaking. B. Laufer and D.D. Sim (1985) found in their study that among foreign language learners, vocabulary was needed more than subject matter knowledge and syntactic structure. That is vocabulary knowledge should be the top priority when it comes to learning a foreign language. Research demonstrates that vocabulary plays a crucial role in learning a second/foreign language (L2), and, for most students, it takes substantial time and effort to acquire the target vocabulary, both receptively and productively (Nation, 2001). Second language (L2) learners at all levels are faced with the difficulty of learning vocabulary. The acquisition of new English vocabulary, one of the important skills necessary for English as Foreign Language (EFL) learners, frequently involves much representational learning. In addition to needing a large number of lexical items, a learner must also know a great deal about each item in order to use it well. This is often referred to as the quality or “depth” of vocabulary knowledge, and is as important as vocabulary size (Schmitt, 2008). The ability to hear and apprehend a foreign word to be learned is crucial for several reasons. Firstly, in order to learn the word, it is necessary to hear it accurately, to be able to break the word down into its individual sounds and phonemes, and to rehearse the word. People can rehearse a foreign word aloud to themselves or as part of a class drill, but they can also do it silently, inside their heads, using their inner speech. The ability to form Pronunciation representations of words and rehearse them is crucial to learning foreign or novel words. Rehearsal of the target language can occur vocally or sub-vocally in inner speech, but the mechanisms for rehearsal are assumed to be the same. If the Pronunciation encoded material is not rehearsed via vocal or sub-vocal rehearsal, it will decay within about two seconds and the words will not be correctly recalled. One thing that students, teachers, materials writers, and researchers can all agree upon is that learning vocabulary is an essential part of mastering a second language (Schmitt, 2008). Vocabulary learning is central to language acquisition, whether the language is the first, the second, or a foreign language (Decarrico, 2001). It is related to other aspects of learning and use. It is also crucial to the learner’s overall language acquisition (Gao, 2003). Therefore, one of challenging topics in language learning in general concerns vocabulary learning; that is learning lexicon or words of specific language. Second Language Acquisition (SLA) researches have become heavily interested in vocabulary acquisition, because many strongly believe that vocabulary learning is central to language acquisition, whether the language is first, second, or foreign (Decarrico, 2001).
چکیده
پژوهش حاضربه بررسی تاثیر صورت های تلفظی در بهبود دانش لغوی نوآموزان ایرانی زبان انگلیسی می پردازد. پرسش اصلی که پژوهش حاضر سعی در پاسخ بدان دارد این است که آیا بکارگیری صورت های تلفظی قادر است دانش یادگیری واژگان  زبان آموزان زبان انگلیسی را افزایش دهد یا خیر. برای یافتن پاسخ به پرسش مذکور ، پنجاه نو آموز از مؤسسه خانه زبان واقع در تالش انتخاب و در آزمایش شرکت کردند و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم گردیدند.سپس پیش آزمون روش های یادگیری واژگان انگلیسی (تکرار و تمرین صورت های تلفظی) از هردو گروه به عمل آمد و به دنبال آن هردو گروه در معرض ۱۰ جلسه تدریس روش های یادگیری واژگان با بهره گرفتن از تاثیر صورت های تلفظی (گروه آزمایشی) و بدون استفاده از روش های یادگیری واژگان (گروه گواه) قرار گرفتند. پس از آن از هردو گروه پس آزمون روش های یادگیری واژگان انگلیسی (تکرار و تمرین صورت های تلفظی) به عمل آمد و داده های بدست آمده از طریق تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که دانش یادگیری واژگان نوآموزان در اثر بکارگیری صورت های تلفظی ارتقاء می یابد.
 
واژه های کلیدی:
آگاهی از صورت های تلفظی ، آگاهی از تلفظ آواشناسی (PA)، آگاهی از واژه شناسی ، آگاهی از واج شناسی، آگاهی از دانش واژه گان (LK) و یا آگاهی از دانش یک کلمه.
تعداد صفحه : ۱۱۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته : زبان انگلیسی عنوان پایان نامه رشته…
Cresta Posts Box by CP