پایان نامه پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس بر آبدهی چشمه های منطقه

پایان نامه رشته : زمین شناسی

گرایش : آب شناسی

عنوان : پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس (آذربایجان غربی) بر آبدهی چشمه های منطقه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی زمین­شناسی

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MS.C)

رشته زمین­ شناسی – آب­­­­­شناسی

عنوان:

پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس (آذربایجان غربی) بر آبدهی چشمه های منطقه

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا ناصری

اساتید مشاور:

دکتر فرشاد علیجانی

مهندس مهدی عباسی

 
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- طرح مسئله. ۲
۱-۳- ضرورت انتقال آب به دریاچه ارومیه. ۳
۱-۴- اهداف۴
۱-۵- روش تحقیق. ۵
۱-۶- پیشینه موضوع. ۶
فصل دوم: زمین­شناسی و هیدروژئولوژی
۲-۱- موقعیت منطقه مورد مطالعه. ۹
۲-۲- آب و هوا. ۹
۲-۳- عوامل اقلیمی ۱۱
۲-۳-۱-درجه حرارت. ۱۱
۲-۳-۲- ریزش­های جوی. ۱۱
۲-۳-۳- تبخیر ۱۲
۲-۴- رودخانه­ های منطقه ۱۲
۲-۵- زمین­شناسی ۱۳
۲-۵-۱- سنگ­های رسوبی ۱۵
۲-۵-۱-۱- نهشته ­های پالئوزوئیک۱۵
سازند باروت ۱۵
سازنده زاگون ۱۵
سازند میلا ۱۵
سازند روته ۱۶
۲-۵-۱-۲- نهشته­ های مزوزوئیک ۱۶
۲-۵-۱-۳- نهشته­ های سنوزوئیک ۱۸
۲-۵-۲- سنگ­های آذرین منطقه. ۱۸
گرانیت ها (Gr). 18
رگه ها و لنز های سیلیسی (Vs) 20
دایک های بازالتی (Db). 21
2-5-3- سنگ­های دگرگونی مجاورتی. ۲۱
۲-۵-۴- موقعیت تکتونیکی محدوده مورد مطالعه ۲۳
۲-۶- هیدروژئولوژی. ۲۵
۲-۶-۱- بررسی سازندهای منطقه از دیدگاه منابع آب ۲۵
۲-۶-۲- مشخصات چشمه های موجود در محدوده اطراف تونل۲۶
۲-۶-۳- طبقه­ بندی چشمه­ های منطقه.۶۵
۲-۶-۴-کیفیت منابع آب زیرزمینی ۶۸
فصل سوم: مبانی نظری و روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۷۰
۳-۲-سیستم­های اطلاعات مکانی۷۰
۳-۲-۱- تعریف GIS.
3-2-2-توابع GIS
3-2-2-1- ورود داده ها. ۷۱
۳-۲-۲-۲- ذخیره سازی و مدیریت داده­ ها. ۷۱
۳-۲-۲-۳-پردازش و تحلیل داده. ۷۳
۳-۲-۲-۴- توابع مربوط به خروج داده. ۷۳
۳-۲-۳- تهیه نقشه ­های معیار. ۷۴
۳-۲-۳-۱- GIS و نقشه­ های معیار. ۷۴
۳-۲-۳-۲- نقشه ­های معیار و مقیاس­های اندازه ­گیری ۷۴
۳-۲-۴- وزن دهی به نقشه­ های معیار. ۷۵
۳-۲-۴-۱- روش­های رده ­بندی ۷۵
۳-۲-۴-۲- روش­های رتبه­ بندی. ۷۶
۳-۲-۵-  تلفیق نقشه ­های معیار ۷۶
۳-۲-۵-۱-  روش بولین ۷۷
۳-۲-۵-۲- روش همپوشانی شاخص. ۷۷
۳-۲-۶- روش AHP.
3-3- تعریف نمایه خطر افت. ۸۰
۳-۴- روش  DHI
3-4- 1-  معرفی پارامترهای DHI
3-4-1-1- ویژگی ناپیوستگی­ها  FF
3-4-1-2-  نفوذپذیری توده سنگ MK.
3-4-1-3- وزن روباره OV
3-4-1-4- زون پلاستیک PZ.
3-4-1-5- پتانسیل جریان PI.
تقاطع گسل اصلی با چشمه IF.
نوع چشمه SP.
فاصله بین چشمه و تونل DT.
3-4-2- منابع داده­ ها. ۸۶
۳-۴-۳- آنالیز حساسیت روش DHI.
3-5- خطواره ها و نحوه استخراج آنها ۸۶
فیلترها. ۸۷
فصل چهارم: تأثیر حفر تونل بر آبدهی چشمه­ های منطقه
۴-۱- روش تحقیق۸۹
۴-۱-۱- تهیه نقشه­ های معیار. ۹۰
۴-۱-۱-۱- ویژگی شکستگی­ها (FF) 91
4-1-1-2- نفوذپذیری توده سنگ (MK) 95
4-1-1-3- وزن روباره (OV) .97
4-1-1-4- زون پلاستیک (PZ). 99
4-1-1-5- پتانسیل جریان (PI) 99
4-1-1-6- تقاطع گسل اصلی با چشمه (IF).99
4-1-1-7- نوع چشمه (SP) 99
4-1-1-8- فاصله بین چشمه تا تونل (DT). 101
4-1-2- هم­مقیاس­سازی. ۱۰۳
۴-۲- وزن­دهی. ۱۰۹
۴-۲-۱- وزن­دهی دماتیس و همکاران ۱۱۰
۴-۲-۱- استفاده از روش AHP جهت تعیین وزن بهینه. ۱۱۰
۴-۳- تهیه نقشه نمایه خطر افت. ۱۱۱
۴-۴- تحلیل حساسیت۱۱۷
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
نتایج .۱۱۸
پیشنهادات .۱۱۹
منابع ۱۲۰
چکیده:
پروژه تونل انتقال آب گلاس، آذربایجان غربی، که هم­زمان با ساخت سد رودخانه لاوین در سنگ های رسوبی و آذرین حفر خواهد شد، نیازمند مطالعه دقیق هیدروژئولوژی به منظور پیش بینی اثرات حفاری بر جریان آب زیرزمینی می باشد. این تونل به طول ۳۵ کیلومتر با روند جنوب غربی – شمال شرقی از پیرانشهر تا نقده امتداد خواهد داشت. این تونل سالانه ۶۲۳ میلیون متر مکعب آب را از رودخانه لاوین به دریاچه ارومیه انتقال خواهد داد. در این تحقیق قابلیت کاربرد روش DHI (نمایه خطر افت) برای ارزیابی خطر افت آبدهی در ۴۰ دهنه چشمه، ناشی از حفاری تونل مورد بررسی قرار گرفت. داده­ ها و اطلاعات لازم برای هر پارامتر از منابع و فرمت­های مختلف جمع­آوری گردید. پردازش، تلفیق، و تحلیل داده ­ها برای روش DHI، همچنین نمایش نتایج، در مراحل مختلف کار، در محیط GIS انجام شد. پس از انجام انواع تبدیلات و تحلیل داده­های DHI محاسبه و نتایج بحث شد و چشمه­ها از لحاظ تأثیر تونل بر آبدهی آنها رده­بندی شدند. سپس با بهره گرفتن از روش AHP ضرائب معادله DHI تغییر کرده و بار دیگر DHI محاسبه شد. تحلیل حساسیت نقشه نهایی DHI به روش حذف تک پارامتری به منظور تعیین اهمیت آنها بر روی نمایه افت انجام گردید. نتایج نشان داد که تونل گلاس دارای تاثیر منفی بر اکثریت چشمه ها می باشد و نمایه DHI از متوسط (در مناطق آبرفتی) تا زیاد (در سنگ­های سخت) تغییر می نماید.
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه
آب کالایی با ارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور­هاست و نقش محوری آن را در آمایش سرزمین، توسعه زیر ساخت­ها و حفظ، تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست، نمی­توان انکار کرد. کمبود آب در ایران، تأمین آن را در بسیاری از مناطق کشور مشکل ساخته و به تدریج بر ابعاد آن افزوده است.
در سال­های اخیر، تشدید خشکسالی و همچنین کاهش منابع آب ورودی به دریاچه ارومیه باعث افت شدید تراز آب آن دریاچه شده است. اهمیت اجرای پروژه­ های توسعه منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه با توجه به پتانسیل مناسب آب و خاک منطقه و همچنین تراکم جمعیت در حاشیه آن شرایطی را ایجاد می­نماید که جهت حفظ، بهبود و بهره ­برداری بهینه از این منابع؛ پروژه­ های آبی متعددی مورد مطالعه قرار گیرد. درجهت حفظ شرایط اکوسیستم منطقه و همچنین بهبود وضعیت دریاچه ارومیه، بررسی­های متعددی در طول سال­های اخیر بعمل آمده است، که یکی از آنها طرح انتقال آب مازاد رودخانه زاب (گلاس) می باشد. از سال ۱۳۹۰ طرح حفاری تونل انتقال آب گلاس و انتقال بخشی از آب رودخانه لاوین که سرشاخه اصلی رودخانه زاب می­باشد به سمت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و دشت نقده در دست مطالعه و اجرا قرار گرفته است. انتقال آب این رودخانه از طریق یک تونل به طول تقریبی ۳۵ کیلومتر صورت خواهد گرفت. تونل گلاس به دو قطعه یک (جنوبی) از کیلومتراژ ۰۰۰ تا ۰۰۰+۱۵و قطعه دو (شمالی) از کیلومتراژ ۰۰۰+۱۵ تا ۶۶۱+۳۵ تقسیم شده است (شکل ۱-۱). محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شامل هر دو قطعه تونل می­شود. دهانه ورودی این تونل از بالادست مخزن سد کانی سیب آبگیری می­شود و دهانه خروجی آن در دامنه شمالی کوهستان بیگم قلعه قرار دارد و آب تونل را وارد دشت نقده و حوضه آبریز دریاچه ارومیه خواهد نمود. قطر پیش ­بینی شده این تونل ۳/۶ متر و میزان دبی آب انتقالی به حوضه دشت نقده و دریاچه ارومیه حدود ۶۲۳ میلیون متر مکعب در سال در نظر گرفته شده است (مؤسسه مهندسین مشاور ایمن­سازان، ۱۳۹۰).
۲-۱- طرح مسئله
طرح تونل انتقال آب گلاس با طول تقریبی۷/۳۵ کیلومتر جهت انتقال بخشی از آب رودخانه لاوین که سرشاخه اصلی رودخانه زاب می‌باشد به سمت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و دشت نقده در مرحله مطالعه و اجرا است.
دهانه ورودی تونل در عرض جغرافیای´۴۵ °۳۶ شمالی و طول جغرافیایی ´۲۶ °۴۵ شرقی قرار دارد و شهرستان پیرانشهر در۱۰ کیلومتری غرب محدوده مورد مطالعه، نزدیکترین شهر به دهانه ورودی می‌باشد. دهانه خروجی تونل در عرض جغرافیایی ´۰۹ °۳۶ شمالی و طول جغرافیایی ´۴۶ °۴۵ شرقی و در ۱۶ کیلومتری جنوب شرق شهرستان نقده واقع شده است  (مؤسسه مهندسین مشاور ایمن­سازان، ۱۳۹۰).
احداث سازه‌های زیرزمینی نظیر تونل‌ها معمولاً باعث تغییراتی در رژیم جریان آب­های زیرزمینی می­شود. در هنگام اجرا و احداث سازه‌های زیرزمینی معمولاً مقادیر متنابهی آب زیرزمینی به داخل آنها وارد می شود و موجب کاهش بار هیدرولیکی منابع آب­های زیرزمینی، کاهش آبدهی چشمه‌ها و چاه­های منطقه می­شود. با توجه به وجود چشمه­های متعدد در اطراف مسیر تونل گلاس و تأمین آب شرب و کشاورزی روستاهای اطراف از آب این چشمه ها، این نکته که تأثیر حفر تونل گلاس بر روی آبدهی این چشمه­ها به چه میزان خواهد بود باید مورد توجه قرار گیرد.
۳-۱- ضرورت انتقال آب به دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه داخلی کشور و دومین دریاچه آب شور جهان است. تغییر شرایط اقلیمی وکاهش نزولات جوی، بهره‌برداری بیش از حد از رودخانه‌های جاری به دریاچه و پایین بودن بازده کشاورزی در حوضه سبب کاهش شدید سطح آب و افزایش شوری شده است. آورد متوسط سطحی حوضه در حدود ۲/۷ میلیارد متر­مکعب در سال می‌باشد که حداقل نیاز اکولوژیکی دریاچه در حدود ۱/۳ میلیارد مترمکعب در سال، باید از آن تأمین گردد. بنابراین کنترل و تخصیص بهینه آب قابل برداشت، یعنی ۱/۴ میلیارد متر­مکعب، مسئله مهمی به شمار می‌آید. حوضه آبریز دریاچه در شمال­غرب ایران واقع شده است. مساحت این حوضه در سال ۱۳۸۹ در حدود ۵١٨۷۶ کیلومتر مربع می­باشد. این حوضه حدود نیمی از استان‌ آذربایجان غربی، بخش وسیعی از استان آذربایحان شرقی و بخشی از کردستان را شامل می­شود (بی­نام، ۱۳۸۹).
آمارها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۴ تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی داشته است به ‌طوری که در اواخر سال ۱۳۸۸ به سطح ۴/۱۲۷۱ متر از سطح آب‌های آزاد رسیده است (Zarghami, 2010)، که این میزان ۷/۲ متر کمتر از سطح تراز اکولوژیک و۳/۴ متر کمتر از تراز متوسط درازمدت ۴۰ ساله (۱۳۸۵-۱۳۴۵) آن می‌باشد. سطح تراز اکولوژیک، سطح آب اکولوژیکی با در نظر گرفتن نیازهای بیوشیمیایی برای رشد و حیات آرتمیا (نوعی سخت پوست که در آب­های شور زیست می­ کند) در نظر گرفته می­شود. میانگین بارش بر روی سطح حوضه دریاچه ارومیه در دوره آماری ۱۳۷۵-۱۳۴۶ برابر ۴۶/۲۴۶ میلی­متر بوده است در شرایطی که در دوره ۱۳۸۶-۱۳۷۶ این مقدار به ۶۸/۲۰۴ میلی­متر کاهش یافته است (شکل ۱-۲). از طرف دیگر میانگین بلند مدت غلظت نمک این دریاچه ۱۸۰ گرم بر لیتر و میانگین غلظت نمک طی ۲۰ سال گذشته ۲۱۰ گرم بر لیتر بوده است، این رقم در سال ۱۳۸۸ در بحرانی­ترین شرایط به ۳۲۰ گرم بر لیتر که حد فوق اشباع است، رسیده است (بی­نام، ۱۳۸۹). بنابراین طرح­های توسعه منابع آب مانند طرح انتقال آب تونل گلاس در دست اجرا هستند تا از افزایش افت تراز در دریاچه ارومیه جلوگیری شود. اما باید به این نکته نیز توجه شود که حفر چنین تونل­هایی خود چه تأثیری بر منابع آب، در طول مسیر حفر می­گذارد.
۴-۱- اهداف
 در سال­های اخیر تشدید پدیده خشکسالی و کاهش منابع آب ورودی به دریاچه ارومیه سبب کاهش شدید سطح آب آن شده است؛ همچنین خشک شدن بخش­های ساحلی دریاچه موجب عکس شدن گرادیان هیدرولیکی در منطقه و نفوذ آب شور به آب شیرین شده است. از سوی دیگر پیش ­بینی می­شود با ادامه روند خشکسالی و به دنبال آن تداوم خشک شدن بخش­های بیشتری از دریاچه، وزش بادهای ساحلی موجب انتقال نمک و رسوبگذاری آن در زمین­های کشاورزی اطراف دریاچه و در نتیجه از بین رفتن مرغوبیت زمین­های کشاورزی اطراف و تبدیل آنها به شوره­زار شود و به موجب آن باعث بیکاری و مهاجرت ساکنین منطقه خواهد شد. در این راستا طرح انتقال آب گلاس به منظور انتقال بخشی از آب رودخانه لاوین از سرشاخه اصلی رودخانه زاب به حوضه آبریز دریاچه ارومیه و دشت نقده، در دست مطالعه و اجرا قرار گرفته است (مؤسسه مهندسین مشاور ایمن­سازان،۱۳۹۰)، از سوی دیگر در مسیر حفر تونل گلاس تعداد زیادی روستا موجود است که اهالی آنها به کار کشاورزی و دامپروری مشغول هستند، اکثر این روستاها آب مورد نیاز کشاورزی و دامپروری وحتی آب آشامیدنی خود را از چشمه­های منطقه تأمین می­ کنند؛ بطور مثال چشمه کانی­کوخا که در نزدیکی روستای کانی­اشکوت واقع است آب مورد نیاز کشاورزی پائین دست را تأمین می­ کند و یا از آب چشمه کیله­سیپان جهت آبیاری باغات و مزارع روستای کیله­سیپان استفاده می­شود، به همین منوال آب چشمه­های یاراحمد، زینان­جیان، علامتی، دروزنه و دیگر چشمه­ها به مصرف اهالی روستاها می­رسد. به همین دلیل آبدهی این چشمه­ها به طور مستقیم بر زندگی مردم تأثیر گذار است. بنابراین در این تحقیق سعی بر آن شده تا تأثیر حفر تونل بر چشمه­های منطقه برآورد شود و چشمه­هایی که آبدهی آنها تحت تأثیر حفر تونل هستند مشخص شوند، پیش ­بینی این تأثیرات می ­تواند گام مهمی برای برنامه ­ریزی و همچنین ایجاد راهکاری جهت تعدیل اثرات سوء حفر تونل باشد.
۵-۱- روش تحقیق
به منظور پیش ­بینی تأثیر حفر تونل انتقال آب گلاس بر روی آبدهی چشمه­های منطقه از روش DHI استفاده می­شود. شاخص DHI اولین بار توسط دماتیس و کالمارس (Dematties and Kalmaras, 2001) ارائه شد. تأکید این شاخص بر فاکتورهای مکانیک سنگ و هیدروژئولوژی برای پیش ­بینی تأثیر حفر تونل بر چشمه­ها می باشد. پارامترهای شاخص DHI شامل ویژگی­های ناپیوستگی­ها، تراوایی توده سنگ، ارتفاع روباره، زون انعطاف­پذیر، برخورد گسل اصلی با چشمه، انواع چشمه و فاصله چشمه تا مسیر تونل می­باشند. پردازش، تلفیق و تجزیه و تحلیل داده­های مورد نیاز برای روش DHI ، همچنین نمایش نتایج، در مراحل مختلف کار، در محیط GIS انجام می­شود. داده­های مورد نیاز برای تهیه پارامترهای DHI از منابع مختلف و با فرمت­های گوناگون جمع­­­­­­آوری می­شود و تمامی داده­ ها به یک سیستم تصویر (UTM) و یک سیستم مرجع (WGS84) در می­آیند. پس از انجام انواع تبدیلات و تحلیل داده­ ها معادله DHI محاسبه و نتایج بحث می­شود. در ادامه چشمه­ها از لحاظ تأثیر تونل بر آبدهی آنها رده­بندی می­شوند، سپس با بهره گرفتن از روش AHP ضرائب معادله DHI تغییر کرده و بار دیگر معادله محاسبه می­شود و با توجه به تغییرات، بار دیگر چشمه­ها رده­بندی می­شوند. آنالیز حساسیت، اهمیت هر کدام از پارامترها در معادله و اینکه با حذف هر کدام از پارامترها نتیجه چقدر تغییر می­ کند را نمایش می­دهد.
تعداد صفحه : ۱۳۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته : زمین شناسی مهندسی عنوان : بررسی روند…
Cresta Posts Box by CP