عوامل افزایش جرم و بزهکاری – عوامل درونی و شخصی -علل و انگیزه ها و خصوصیات روحی و اخلاقی

  1-2-3 عوامل درونی و شخصی براساس تعالیم اسلام، انسان همواره در معرض کشمکش و جدال با دو نیروی شر و خیر که در درون او وجود دارد می‌باشد. به قول عارف بزرگ مولانا که در مثنوی شریف می‌گوید: این سوم هست آدمیزاد و بشرنیم خر خود مایه سفلی بودروز شب در جنگ و اندر … ادامه خواندن عوامل افزایش جرم و بزهکاری – عوامل درونی و شخصی -علل و انگیزه ها و خصوصیات روحی و اخلاقی