پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: تخمین کانال در سیستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت

پایان نامه رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : تخمین کانال در سیستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاداسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

تخمین کانال در سیستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
از دیر باز، سیستم هایی که از یک آنتن برای ارسال اطلاعات و یک آنتن برای دریافت اطلاعات استفاده می کنند در شبکه های مخابراتی و نیز در بخش های رادیویی، تلویزیونی و فناوری های بی سیم شخصی کاربرد فراوانی دارند ولی وجود تقاضا برای دستیابی به ظرفیت های بالاتر، منجر به معرفی سیستم های چند ورودی- چند خروجی شده است. استفاده از این سیستم ها علاوه برافزایش ظرفیت، کاهش تأثیرات مخرب ناشی از پدیده چند مسیری و تداخل با کاربران دیگر، ونیز دستیابی به نرخ اطلاعاتی بالاتر رابه دنبال خواهد داشت. هر کانال بی سیم و از جمله کانالهای MIMO تحت تأثیر انواع مختلف اعوجاج فاز و فرکانس است و این اثرات در شرایط مختلف و برای کانال های مختلف متفاوت است.
به منظور شناخت تأثیر کانال فیزیکی بر رشته ورودی، ازتخمین کانال استفاده می شود. به هر میزان خطای تخمین کمتر باشد، سیگنال بهتری نیز حاصل می شود. تاکنون روش های بسیار زیادی برای تخمین معرفی شده است. به طور کلی روش های تخمین به سه دسته: روش های مبتنی بر ارسال جملات آموزشی، روش های کور وروش های نیمه کورتقسیم بندی می شوند. هر کدام از روش ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. دسته اول که به وفور در شبک ههای مخابراتی استفاده م یشود پیچیدگی کمتری دارد که البته به بهای از دست دادن مقداری از پهنای باند خواهد بود. با بالاتر رفتن توان محاسباتی کامپیوترها و افزایش قدرت پردازش، در سال های اخیر، تمرکز ویژه ای بر روش های کور و نیمه کور شده است.
در این تحقیق سعی شده است که یک بررسی کلی روی انواع روش های تخمین صورت گیرد و با شبیه سازی که روی بعضی روش ها صورت گرفته است، عملکرد هر دسته ارزیابی شود. درابتدا روش مبتنی بر رشته تعلیمی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد آن با الگوریتم های مورد نظر ارزیابی می شود. سپس تخمین کامل معرفی می گردد. تخمین کامل، به عنوان مبنای ارزیابی ها قرار گرفته است. عملکرد هرروش با شبیه سازی الگوریتم های مختلفی همچون: ML و LMMSE و LS و MAP، ارزیابی شده است. علاوه بر این، تاثیر کدینگ الموتی و تغییر تعدادآنتن های ارسال ودریافت در هر الگوریتم، درسیگنال به نویزهای مختلف دیده شده است.
در مرحله بعد، یک روش نیمه کور، در شرایطی شبیه روش مبتنی بر رشته تعلیمی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، نتایج دو روش مقایسه شده است. این مقایسه بر اساس معیارهای عملکردی (BER, SER) پیچیدگی محاسباتی و درصدبیت های اضافی، است.
مقدمه
مسئله تخمین کانال در سیستم های مخابراتی بی سیم، همواره مورد توجه محققان بوده است و از اینرو تحقیقات گسترده ای جهت دستیابی به تخمین بهینه صورت گرفته است. مهم ترین کاربرد تخمین در آشکارسازهاست که باتوجه به تخمین کانال، سمبل دریافتی آشکار می شود. در این میان مسئله تخمین کانال در سیستم های MIMO، به دلیل وجود چند آنتن فرستنده و گیرنده از پیچیدگی بیشتری برخودار است و طبیعتاً تخمین کانال MIMO دارای پیچیدگی محاسباتی بیشتری نسبت به SISO است.
در این تحقیق سعی شده است که مروری کلی بر روش های مختلف تخمین شده و شبیه سازی های مرتبط با آنها انجام شود. ضمنا از الگوریتم های مختلف جهت بررسی عملکرد هر روش استفاده شده و در نمودارهایی عملکرد روش های مختلف با هم مقایسه شده اند.
ساختار کلی این پایان نامه به شرح زیر است:
در فصل اول، به مرور کلی مفاهیمی همچون فیدینگ پرداخته می شود که باعث کاهش عملکرد یک کانال مخابراتی بی سیم می شود. در این فصل انواع فیدینگ (فیدینگ در مقیاس بزرگ و کوچک، تند، کند، انتخاب فرکانسی و غیر انتخاب فرکانسی) مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین به بعضی از توابع احتمال بیان کننده مدل کانال اشاره شده است.
در فصل دوم، به بررسی سیستم های چند ورودی – چند خروجی (MIMO)، پرداخته می شو
د. مزایای این نوع سیستم ها در مقایسه با سیستم های دیگر از نظر احتمال خطا و قابلیت اطمینان و. از موارد مورد بحث در این قسمت است.

در فصل سوم، به بررسی مفهوم تخمین کانال پرداخته می شود. جایگاه و فلسفه وجودی تخمین و کاربردهای آن، از موارد اشاره شده در این فصل است. در این فصل همچنین به بررسی انواع روش های تخمین کانال، مزایا و معایب کلی هر دسته پرداخته می شود.
در فصل چهارم که شروع بررسی نتایج شبیه سازی ها است، پیش فرض های شبیه سازی و نیز نحوه شبیه سازی الگوریتم های مورد نظر تخمین در محیط نرم افزار MATLAB، آورده شده است. در این فصل نتایج اولین شبیه سازی های پایان نامه ، یعنی تخمین براساس ارسال جملات آموزشی آمده است و عملکرد این نوع تخمین براساس الگوریتم هایی همچون ML و LMMSE و LS و MAP بررسی شده است. همچنین تأثیر تغییر تعداد سمبل ها در مدولاسیون QAM، تأثیر کدینگ (در این پایان نامه کدینگ الموتی)، تأثیر تغییر جملات آموزشی و نیز تأثیر افزایش تعداد آنتن های ارسال و دریافت براساس الگوریتم های ذکر شده با معیارهای BER و SER مورد توجه قرار گرفته است. در پایان این فصل عملکرد روش های مختلف در
نمودار های کلی، براساس SER و BER، مقایسه شده اند.

در فصل پنجم با انتخاب یک روش شبه کور، این نوع تخمین شبیه سازی شده است. همانند فصل چهارم، بررسی عملکرد این نوع تخمین با الگوریتم های ذکر شده و با افزایش تعداد آنتن های ارسال و دریافت و نیز اعمال کدینگ الموتی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل ششم، اختصاص به مقایسه نتایج حاصل ا ز دو فصل ۴ و ۵ دارد.سه معیار مقایسه عبارتند از: (SER و BER)، پیچیدگی محاسباتی و اضافات.
فصل هفتم، نتیجه گیری نهایی و ارائه پیشنهادها را شامل می شود.
تعداد صفحه : ۱۹۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان با فرمت pdf

درصورتی که همین فایل را با فرمت word ورد می خواهید روی این لینک کلیک کنید :

طراحی و بررسی روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با بهره گرفتن از سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی با فرمت ورد

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

 

مطلب پیشنهادی
پایان نامه رشته مهندسی برق کنترل با عنوان : PLL…
Cresta Posts Box by CP