پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک

افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانشجو:

*

*

اساتید راهنما:

دکتر مهرداد سلیمانی منفرد

 دکتر ایرج پیروز

                                                        شهریور1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
همیت اکتشافات منابع هیدروکربنی با توجه به پیچیدگی­های زمین­ شناسی و شیب­های متداخل و همچنین کیفیت پایین داده ­ها نیاز به تصویرسازی­های لرزه­ای دقیق دارد. در روش برانبارش سطح بازتاب مشترک(CRS)، رخدادهای لرزه­ای در یک تحلیل سرعت جامع و کلی، بهینه­سازی و برانبارش می­شوند و تعداد گسسته­ای از وقایع سهیم در یک نمونه برانبارش مورد بررسی قرار می­گیرند. این روش در نواحی با ساختار پیچیده و با شیب­های متداخل، دارای ضعف­هایی می­باشد، به نحوی که موقعیت­های تداخل شیب­ها به طور کامل تصویرسازی نمی­شوند و باعث ایجاد وقایع مصنوعی در کوچ پس از برانبارش می­گردد. از طرفی اعمال کوچ قبل از برانبارش بر روی داده ­های پیچیده نیازمند به استفاده از یک مدل سرعت دقیق می­باشد و به این ترتیب باید به کوچ پس از برانبارش اتکا نمود. حل مسئله تداخل شیب­ها با به­ کارگیری محدوده پیوسته­ای از شیب­ها با ساده­سازی عملگر برانبارش در فرایندی به نام برانبارش سطح پراش مشترک(CDS) امکان­ پذیر است. در قیاس با برانبارش CRS، برانبارش CDS در میان روش­های مبتنی بر داده براساس آنالیز همدوسی بر روی داده ­های قبل از برانبارش به طور موفقیت آمیزی به کار می­رود. از نقطه نظر کاهش زمان و هزینه محاسبات، روش برانبارش CDS مبتنی بر مدل در طراحی مقاطع برانبارش بهینه در تصویرسازی ناپیوستگی­ها به­وسیله کوچ پس از برانبارش به کار می­رود. این روش تنها نیازمند یک مدل سرعت نرم و با دقت پایین می­باشد که به این ترتیب حساسیت کوچ به مدل سرعت دقیق کاهش می­یابد.
واژه­ های کلیدی : برانبارش سطح بازتاب مشترک، برانبارش سطح پراش مشترک، تداخل شیب­ها، حساسیت کوچ، مدل سرعت نرم، آنالیز همدوسی.
لیست مقالات مستخرج از پایان‌نامه
1- مقایسه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ایی به روش­های برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل و سطح بازتاب مشترک ، اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392،دانشگاه صنعتی شاهرود.
2- – بررسی قابلیت تصویر سازی CRS و CDS در ساختارهای پیچیده، شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران 1393، تهران.
3- بررسی میزان انطباق عملگر صفحه­ایی برانبارش در دو معادله سهمی و هذلولی بر رخدادهای لرزه­ایی در روش سطح پراش مشترک، اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392،دانشگاه صنعتی شاهرود.
4- مقایسه­ مقاطع کوچ گوسی با مدل­های سرعت متفاوت، سی و دومین گردهمایی و نخستین كنگره بین المللی تخصصی علوم زمین 1392.
1 فصل اول                                                                                                                  1
1-1 مقدمه. 2
1-2 مهاجرت.. 3
1-3 انواع روش های تصویرسازی و تاریخچه فعالیتهای انجام شده 6
1-4 ضرورت تحقیق.. 7
1-5 ساختار پایان نامه. 8
2 فصل دوم                                                                                                                  10
2-1 مقدمه. 11
2-2 برانبارش نقطهای CMP. 11
2-3 برانبارش سطح بازتاب مشترک (CRS) 16
2-3-1 تفسیر فیزیکی پارامترها و نتایج نهایی برانبارش سه بعدی CRS. 19
2-3-2 روش انجام برانبارش CRS. 20
2-4 عدم توانایی دستکاری موقیت تداخل شیبها، ایراد روش برانبارشCRS. 23
2-5 روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر داده 24
2-6 برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی برمدل.. 28
3 فصل سوم                                                                                                               38
3-1 مقدمه. 39
3-2 مثال داده های دو بعدی مصنوعی.. 39
3-3 نتایج برانبارش CDS مبتنی بر داده بر روی داده های دوبعدی مصنوعی.. 48
3-4 برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل.. 50
3-5 مقایسه نتایج CRS ودو روش CDS در مستطیلهای مشخص شده 54
3-5-1 مقایسه نتایج برانبارش… 54
3-5-2 مقایسه نتایج کوچ.. 55
4 فصل چهارم                                                                                                            57
4-1 مقدمه. 58
4-2 اطلاعات برداشت و نتایج حاصل از پردازش داده های ساختار ساده 58
4-2-1 اعمال کوچ.. 66
4-3 اطلاعات برداشت و نتایج حاصل از پردازش ساختار پیچیده 70
4-4 تفسیر مقاطع حاصل از ساختارهای ساده و پیچیده 81
5 فصل پنجم                                                                                                              83
5-1 نتیجهگیری.. 84
5-2 پیشنهادات.. 85
مراجع.. 86
Abstract 1

1         فصل اول

مقدمه

1-1    مقدمه

لرزه­نگاری مطالعه علمی گسترش امواج الاستیک در زمین می­باشد و به عنوان یکی از شاخه­های ژئوفیزیک شناخته می­ شود. از آنجا که امکان دسترسی به لایه ­ها و ساختارهای درون زمین همواره میسر نمی ­باشد، امواج الاستیک امکان تصویرسازی آنچه در زیر سطح زمین قرار دارد را با بهره گرفتن از اطلاعات به­دست آمده از این امواج را فراهم می­ کند. بدین صورت لرزه­شناسی به زمین­ شناسی و اکتشاف معدن مرتبط می­ شود. لرزه­شناسی در ابتدا، لرزه­نگاری برای مطالعه علمی پیدایش زلزله و امواج حاصل از آن پدید آمد و به دنبال آغاز جنگ سرد قدرت­های جهانی رو به سرمایه گذاری بیشتری در این علم آوردند تا از وقوع آزمایش­های هسته­ای طرف مقابل و محل و شدت آن مطلع شوند. پس از دهه شصت و هفتاد میلادی با گران شدن نفت و بحران انرژی بار دیگر نظرها متوجه این علم شد، تا با ابداع دستگاه­ها و روش­های نوین اقدام به اکتشاف منابع جدید کنند. امواج لرزه­ای، امواج صوتی با طیف فرکانسی گسترده­ای هستند که به دو نوع امواج حجمی[1] و امواج سطحی[2] طبقه بندی می­شوند. سرعت انتشار امواج بستگی به جنس محیط انتشار دارد. علم لرزه­شناسی خود به دو گروه زلزله­شناسی و لرزه­نگاری اکتشاف نفت تقسیم می­ شود که مورد اول موضوع بحث این تحقیق نمی ­باشد، در شاخه لرزه­نگاری اکتشاف نفت اطلاعات لرزه­ای با ایجاد موج مصنوعی در سطح زمین و دریافت بازتاب این امواج از درون لایه ­های زیر سطحی به­دست می­آید، به دلائل اقتصادی و اهمیت اکتشاف و تولید نفت، علم لرزه کاربردهای فراوانی پیدا کرده است. از نظر کاربرد علم لرزه در صنعت نفت خود به دو گروه لرزه­نگاری اکتشافی و لرزه­نگاری توسعه­ای تقسیم می­گردد، لرزه­نگاری اکتشافی به صورت دو بعدی و لرزه­نگاری توسعه­ای میادین به­صورت سه­بعدی و چهاربعدی انجام می­گردد. در طی چند دهه اخیر، ژئوفیزیک­دانان و نیز زمین­شناسان هر کدام با ارائه نظریات نوین و فرمول­های جدید سعی کردند تا داده ­های لرزه­ای را از منظری خاص مورد بررسی قرار داده تا اطلاعات مورد نظر خود را استحصال کنند. در این میان نقش نشانگرهای لرزه­ای، مقاومت صوتی، بررسی­های ساختمانی و مطالعات چینه­شناسی­ لرزه­ای از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. در این تحقیق لرزه­نگاری دوبعدی بازتابی موضوع بحث می­باشد.

1-2    مهاجرت

فرایند افزایش وضوح[3]، تصحیح شکل و جا به ­جایی در تصاویر، به اصطلاح مهاجرت نامیده می­ شود که اغلب با تصویرسازی ساختاری هم معنی است. ].[Farmer et.all, 1993 این فرایند اثرات ناشی از مسیر انتشار موج را روی داده ­های لرزه­ای را برطرف می­نماید [Yilmaz, 1980]. در نتیجه باز تابنده­های شیب­دار به مکان درست آنها منتقل می­گردند و امواج پراش هم فرونشانده می­شوند. مهاجرت را می­توان بر دو اساس طبقه ­بندی کرد: یکی بر اساس حیطه­ای که در آن عمل می­ کند و دیگری بر اساس دستورالعملی که مورد استفاده قرار می­گیرد. پس می­توان بین روش­های مختلف انجام آن تفاوت قائل شد؛ مهاجرت دوبعدی و سه­بعدی، زمانی و عمقی، پیش از برانبارش و پس از برانبارش. این عملیات به صورت دو بعدی بر رویدادهای لرزه­ای در فضای دوبعدی عمل می­ کند، در حالی که در حالت سه­بعدی رویدادهای لرزه­ای را در محیطی سه­بعدی مورد بررسی قرار می­دهد. در مهاجرت دوبعدی فرض بر این است که مقطع برانبارش شده حاوی هیچ انرژی خارج از صفحه ثبت شده نمی ­باشد. در صورتی که در حالت سه بعدی تصویرسازی صحیح­تری از انرژی­های خارج از صفحه ثبت شده صورت می­گیرد. مزیت دیگر حالت سه­بعدی این عملیات، تمرکز انرژی است که باعث افزایش نسبت سیگنال به نوفه در داده ­ها می­گردد. مهاجرت زمانی برای حالتی که تغییرات قائم سرعت داریم درست عمل می­ کند، اما اگر تغییرات جانبی سرعت یا ساختارهای پیچیده زیرسطحی وجود داشته باشد، دیگر به درستی عمل نمی­ کند و در نتیجه از مهاجرت عمقی استفاده می­ شود[Sherwood., 1978] مهاجرت پس از برانبارش زمانی، معمولاً تصویری مناسب از بازتابنده­های زیر سطحی ساده را ارائه می­دهد. زیرا هنگامی که ساختارهای زیر سطحی ساده باشند رویدادهای بازتابی هذلولی هستند و عمل برانبارش به خوبی به انجام می­گردد. هنگامی که ساختارهای زیرسطحی پیچیده باشند، عملگر برانبارش به خوبی عمل نمی­ کند و در نتیجه بهتر است از مهاجرت پیش از برانبارش استفاده شود. مهاجرت عمقی پیش از برانبارش در مواجه با تغییرات جانبی سرعت و ساختارهایی با زمین شناسی پیچیده، کیفیت تصاویر را به صورت قابل ملاحظه­ای افزایش می­دهد (شکل1-1) و (شکل1-2). شکل 1-3 یک ساختار زیر سطحی شیب­دار در حوزه زمان (الف) و در حوزه عمق (ب) پس از اعمال کوچ را نشان می­دهد.
[1] Body wave
[2] Surface wave
[3]Sharpening
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 100
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

مدیر سایت

Next Post

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

جمعه آگوست 12 , 2016
دانلود متن کامل پایان نامه دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل دانشجو: * * اساتید راهنما: دکتر مهرداد سلیمانی منفرد  دکتر ایرج پیروز                                                         شهریور1393 […]