پایان نامه پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی

Electronic circuit and colorful computer mainboard

[add_to_cart id=615116]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی

استاد راهنما:

سرکار خانم توران توسلی زاده


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده: 1
مقدمه: 2
الف) بیان مسأله: 2
ب) ضرورت و اهداف… 3
پیشینه تحقیق: 4
ه) سؤالات تحقیق: 5
و) فرضیات تحقیق: 5
ز) روش تحقیق: 5
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف و انواع پیشگیری.. 6
گفتار اول: تعریف پیشگیری.. 7
گفتار دوم: انواع پیشگیری.. 9
مبحث دوم: پیشگیری از وقوع بزه و ارتباط آن با انسان شناسی.. 23
گفتار اول: انسان شناسی؛ مقدمه و مبنای تحقیق در علوم مرتبط با انسان.. 23
گفتار دوم:پیشگیری از جرم و ارتباط آن با اخلاق.. 34
فصل دوم: بررسی پیشگیری اجتماعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی
مبحث اول: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر علم جرم شناسی.. 47
گفتار اول: مفهوم کنترل اجتماعی.. 47
گفتار دوم: نظریه های کنترل اجتماعی.. 51
مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر اسلام. 61
گفتار اول: خود کنترلی در آموزه های اسلامی با تکیه بر توجه دادن به ارزش های وجودی.. 61
گفتار دوم: خود کنترلی با تکیه بر پرورش نگرش توحیدی.. 67
فصل سوم: بررسی پیشگیری وضعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی
مبحث اول: پیشگیری از طریق تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری: 84
گفتار اول: نظارت و کنترل اجتماعی.. 84
گفتار دوم: نظارت و کنترل اجتماعی.. 84
گفتار دوم: ایجاد جرائم یا بازدارنده. 116
گفتار اول: تقویت آماجهای جرم از طریق مصون سازی و جاذبه زدایی.. 131
گفتار دوم: محافظت از اشیاء در معرض وقوع جرم (محافظت از آماجهای جرم). 139
مبحث سوم: پیشگیری از طریق تغییر شرایط محیطی.. 141
گفتار اول: از بین بردن یا ضبط آلات و ادوات… 142
گفتار دوم: کنترل مکانهای ارتکاب جرم. 144
نتیجه گیری.. 147
فهرست منابع: 158
چکیده:
دین مبین اسلام نسبت به پیشگیری و از بین بردن زمینه های جرم حساسیت زیادی به خرج داده است و همواره در آیات و روایات بر پیشگیری از جرم در جامعه اسلامی تأکید داشته است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راه های پیشگیری از آن است نیز توجه بسزایی به این مسأله داشته است.
با نگاهی به آموزه های دینی می بینیم که آن چه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیاء و اولیا الهی بوده است و بالاتر از آن از آنجا که رسالت این رهایی انسان از تباهی و گروهی می باشد لذا پیشوایان دینی برای تحقیق آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه گناه و جرم مبارزه می کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف در صور وظایف دینی قرار داشته است. البته در مکاتب الهی شیوه های تربیتی علاوه بر مجازات ها مورد تأکید بوده است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راه های پیشگیری از آن است نیز توجه شایانی به این مسأله داشته است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه حقیقی بین علم جرم شناسی و آموزه های دین اسلام در معرض پیشگیری از جرم بررسی شود. باید توجه داشت که در شریعت اسلام، اولاً دایره مشمول گناه وسیع تر از جرایم موضوع قوانین است لذا سیاست کیفری در این مورد همراه و توأم با پیشگیری است، ثانیاً کیفرهای دنیوی و اخروی حقوق جزای اسلامی نسبت، مجازات های سایر علل از قطبیت و حقیقت بیشتری برخوردار است و ثالثاً وجود و کیفر دنیوی و اخروی و جنبه پیشگیری برای مسلمان معتقد است.
به نظر می رسد با تلفیقی از آموزه های اسلام و راه های پیشگیری از جرم در علم جرم شناسی می توان به یک سیستم جامع در معرض پیشگیری از وقوع جرایم دست یافت.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 173

قیمت : 14700 تومان
 

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com