-۱٫۴۰۸۰۹  ۰٫۰۰۲۲  ۰٫۰۰۵۲  ۱  ۱  ۲٫۰  ۵  ۲۰٫۰۰۰۰۰ -۰٫۹۹۶۹۵  ۰٫۰۰۰۷  ۴۴۵٫۲۰  ۱  ۱  ۱٫۰  ۵  ۲۱٫۰۰۰۰۰ -۱٫۸۶۸۳۸  ۰٫۰۱۲۵  ۰٫۰۲۸۶  ۱  ۱  ۲٫۰  ۵  ۲۲٫۰۰۰۰۰ -۱٫۲۷۶۸۴  ۰٫۰۰۴۳  ۰٫۰۰۵۹  ۱  ۱  ۲٫۰  ۵

تغییراتی که از دهه ۱۸۴۰ در جامعه رخ داده است مثل تجارت چند ملیتی یا انقلاب اطلاعات فناوری، خود تا حدودی حاکمیت مطلق پارلمان را محدود کرده اند، به طوری که مثلاً پارلمان نمی‌تواند از روانه شدن میلیون‌ها پوند به خارج از کشور جلوگیری کند.۳- کنوانسیون اروپایی حقوق بشربریتانیا عضو […]

توربین های بادی انرژی جنبشی باد را به توان مکانیکی تبدیل می نمایند و این توان مکانیکی از طریق شفت به ژنراتور انتقال پیدا کرده و در نهایت انرژی الکتریکی تولید می شود. توربین های بادی بر اساس یک اصل ساده کار می کنند. انرژی باد دو یا سه پره […]

۳۱ رابطه با خارج ۴۹ توسعۀ نیازمحور ۱۴ بومی‌سازی‌و ابداع ‌مدل ۳۲ عدم توجه به همه علوم ۵۰ تنبلی و بی خیالی مردم ۱۵ تقلیل‌گرایی درتوسعه ۳۳ بی برنامه‌گی وبلاتکلیفی ۵۱ توسعۀ کمی‌ و یک جانبه ۱۶ فرایند نامناسب توسعه ۳۴ عدم توجه به روستاها ۵۲ تأخر فرهنگی ۱۷ نیازهای […]

۶۴/۶ ۹۵/۶ ۶۷/۶ ۶۶/۶ خاکستر ۸۶/۱۵ ۶۳/۱۵ ۹۲/۱۵ ۶۱/۱۵ ۵۷/۱۵ ۷۱/۱۵ × هر کیلوگرم مکمل ( ویتامینه) شامل ۸/۴ واحد ویتامین A، ۸/۰ واحد ویتامین E، ۰۰۴/۰ کیلوگرم ویتامین K، ۰۰۰۸/۰ کیلوگرم ویتامین B1، ۰۰۰۴/۰ ویتامین B2 ، ۰۰۱۶/۰ کیلوگرم ویتامین B6 ، ۰۰۰۶/۰ کیلوگرم ویتامین B12 ، ۰۰۴/۰ کیلوگرم پانتوتنیک اسید، ۰۰۴/۰ […]

د- بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، ‌اطلاعاتی، ‌اجتماعی، ‌فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی، بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با […]

۴۴ توجه به ظرفیت‌‌های سنتی ۹ فقدان جامعۀ مدنی ۲۷ نقش رسانه‌‌ها ۴۵ مسائل اجتماعی فراوان ۱۰ گفتمان علم و فناوری ۲۸ نوع جامعه ۴۶ یک جانبه ‌وتک‌بعدی‌نگری ۱۱ طبقات اجتماعی ۲۹ فقدان ‌آمار و اطلاعات‌ معتبر ۴۷ نگهداری محیط زیست ۱۲ توانمندسازی ۳۰ وفاق بین نخبگان ۴۸ رشد و […]

بازیگران شرکتی را می توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیئت مدیره ها تقسیم بندی نمود. البته در برخی تقسیم بندی ها نیز می توان اعضای مستقل هیئت مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیئت مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در […]

۷ – حداقل سن، ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمامداوطلبان نمایندگی مجلس در ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور، پرسشنامه مخصوصی را دریافت و تکمیل و تسلیم می‌کنند، هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر ده روز پس از پایان مهلت ثبت […]