دسته: زبان و ادبیات عربی

پایان نامه ارشد:ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم

پایان نامه رشته :زبان و ادبیات عربی

عنوان :ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم 

Continue reading “پایان نامه ارشد:ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم”

پایان نامه :بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

پایان نامه رشته :زبان و ادبیات عرب

عنوان : بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

Continue reading “پایان نامه :بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی”

پایان نامه :بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)

پایان نامه رشته :زبان و ادبیات عربی

عنوان : بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی) 

Continue reading “پایان نامه :بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)”

پایان نامه فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی ۴۲۵-۸۳۲)

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی ۴۲۵-۸۳۲)

Continue reading “پایان نامه فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی ۴۲۵-۸۳۲)”

پایان نامه ترجمه و بررسی کتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشته حسین عطوان

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : ترجمه و بررسی کتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشته حسین عطوان

Continue reading “پایان نامه ترجمه و بررسی کتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشته حسین عطوان”

پایان نامه تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

Continue reading “پایان نامه تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی”

پایان نامه بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملک­ الشعرای بهار و جمیل­ صدقی ­زها وی

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان :بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در  اشعار ملک­الشعرای بهار    و جمیل­صدقی­زها وی

Continue reading “پایان نامه بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملک­ الشعرای بهار و جمیل­ صدقی ­زها وی”

پایان نامه بررسی جایگاه شخصیت زن از دیدگاه های مختلف در رمان «شوهر آهو خانم»

پایان نامه

عنوان : بررسی جایگاه شخصیت زن از دیدگاه های مختلف در رمان «شوهر آهو خانم»

Continue reading “پایان نامه بررسی جایگاه شخصیت زن از دیدگاه های مختلف در رمان «شوهر آهو خانم»”

پایان نامه ارشد : تحلیل و بررسی سبک ‌نوشتاری متون طب ‌سنتی فردوس الحکمه، الحاوی، کامل الصناعه الطبیه

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : تحلیل و بررسی سبک ‌نوشتاری متون طب ‌سنتی فردوس الحکمه، الحاوی، کامل الصناعه الطبیه

Continue reading “پایان نامه ارشد : تحلیل و بررسی سبک ‌نوشتاری متون طب ‌سنتی فردوس الحکمه، الحاوی، کامل الصناعه الطبیه”

پایان نامه بررسی و مقایسه اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عرب 

عنوان : بررسی و مقایسه اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه

Continue reading “پایان نامه بررسی و مقایسه اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه”

پایان نامه تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

پایان نامه زبان و ادبیات عربی  (M.A)

عنوان:

تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری

استاد راهنما:

دکتر صمد مؤمنی

Continue reading “پایان نامه تحلیل و بررسی تناص قرآنی در مقامات زمخشری”

پایان نامه بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون

دانلود رایگان پایان نامه رشته زبان و ادبیات عرب

عنوان : بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

پایان نامه زبان وادبیات عرب

عنوان  :

بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر فلاحی

Continue reading “پایان نامه بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون”

پایان نامه بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه

Continue reading “پایان نامه بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه”

پایان نامه الصور القرآنیه فی نهج البلاغه معنی وبلاغه من خطبه ۱ إلی ۱۲۰

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان :   الصور القرآنیه فی نهج البلاغه معنی وبلاغه من خطبه ۱ إلی ۱۲۰

Continue reading “پایان نامه الصور القرآنیه فی نهج البلاغه معنی وبلاغه من خطبه ۱ إلی ۱۲۰”

پایان نامه کارشناسی ارشد:تجدید در توصیف طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : تجدید در توصیف طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد:تجدید در توصیف طبیعت در اشعار ابن خفاجه اندلسی”

پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه تکثر‌گرایی دینی در اندیشه و آثار جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده مَی زیاده

پایان نامه رشته رشته زبان و ادبیات عربی(M. A)

عنوان : بررسی و مقایسه تکثر‌گرایی دینی در اندیشه و آثار جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده مَی زیاده

Continue reading “پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه تکثر‌گرایی دینی در اندیشه و آثار جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده مَی زیاده”

پایان نامه بررسی موضوع دعا در شعر شاعران مشهور عصر عباسی اوّل

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی (‌M.A‌)

عنوان : بررسی موضوع دعا در شعر شاعران مشهور عصر عباسی اوّل

Continue reading “پایان نامه بررسی موضوع دعا در شعر شاعران مشهور عصر عباسی اوّل”

پایان نامه نقد و بررسی و ترجمه کتاب «المقامه» نوشته: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : نقد و بررسی و ترجمه کتاب «المقامه» نوشته: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

Continue reading “پایان نامه نقد و بررسی و ترجمه کتاب «المقامه» نوشته: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی”

پایان نامه دراسه و تحلیل الطریقه العراقیه لتلاوه القرآن الکریم

پایان نامه رشته علوم و فنون القراءات

عنوان : دراسه و تحلیل الطریقه العراقیه لتلاوه القرآن الکریم

Continue reading “پایان نامه دراسه و تحلیل الطریقه العراقیه لتلاوه القرآن الکریم”

پایان نامه ترجمه وبررسی کتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشته حسین عطوان

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : ترجمه وبررسی کتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربینوشته حسین عطوان

Continue reading “پایان نامه ترجمه وبررسی کتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشته حسین عطوان”

پایان نامه تحلیل بینامتنی دینی در رمان های «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان :تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

Continue reading “پایان نامه تحلیل بینامتنی دینی در رمان های «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی”

پایان نامه بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زها وی

پایان نامه رشته زبان وادبیات عربی

عنوان : بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در  اشعار  ملک الشعرای بهار    و جمیل صدقی زها وی

Continue reading “پایان نامه بررسی تطبیقی گفتمان سیاسی و اجتماعی طنز در اشعار ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زها وی”

پایان نامه بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق

پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق

Continue reading “پایان نامه بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق”