دسته: عمران

پایان نامه طراحی و پیاده­ سازی یک سیستم توصیه­ گر بافت ­آگاه برای اقامتگاه گردشگر

 پایان نامه رشته جغرافیا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
دانشکده مهندسی عمران و نقشه ­برداری
پایان نامه به عنوان یکی از الزامات جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی سیستم­های اطلاعات مکانی
عنوان:
 
طراحی و پیاده­ سازی یک سیستم توصیه­ گر بافت ­آگاه برای اقامتگاه گردشگر
شهریور ۱۳۹۴

چکیده

امروزه گردشگری و جذب گردشگر به عنوان یکی از منابع اقتصادی، به ویژه در کشورهای دارای سابقه­ی فرهنگی و تاریخی از جمله ایران، مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در این بین توسعه­ی سامانه­های مبتنی بر سیستم­های همراه به منظور ارائه­ اطلاعات در خصوص مراکز گردشگری و اقامتگاه­ها و متناسب با سلیقه و علاقه گردشگر به طور چشمگیری گسترش یافته است.
انتخاب بهترین مکان و تعیین بهترین مسیر جهت بازدید از مکان­های منتخب، هدف مهمی در برنامه ­ریزی گردشگری می­باشد. بافت، اطلاعاتی می­باشد که توصیف­کننده وضعیت کاربران بوده و بر فرایند تصمیم ­گیری و انتخاب کاربران تاثیر گذار است. بکارگیری این نوع از اطلاعات توسط سیستم­های توصیه­گر در حوزه گردشگری جهت تضمین کیفیت مناسب توصیه­گری ضروری می­باشد. با وجود سامانه­های متعدد در زمینه گردشگری، تعداد کمی از آن­ها به صورت همزمان به علایق کاربر و بافت او در ارائه اطلاعات می­پردازند.
هدف پایان ­نامه حاضر بررسی و ایجاد سیستم توصیه­گر بافت­آگاه برای ارائه اقامتگاه به گردشگر بر مبنای اطلاعات بافتی است. یکی از بافت­های در نظرگرفته شده نوع سفر کاربر است علاوه بر نوع سفر بافت­های موقعیت اقامتگاه و زمان نیز انتخاب شده ­اند. سپس نقش هر بافت در ارائه اطلاعات به گردشگر تعیین شده است. برای پالایش اطلاعات و ارائه توصیه به کاربر از سیستم توصیه­گر مبتنی بر شرط استفاده شده است. در این تحقیق، طراحی سیستم به گونه­ای بوده است که کاربر نوع سفر خویش، میزان امکانات مطلوب اقامتگاه و اتاق و همین­طور میزان هزینه برای اقامت را مشخص می­نماید و برنامه کاربردی، سه اولویت اول را برای اقامتگاه به وی بر روی نقشه نشان می­دهد. همچنین رویدادهای مختلف مانند نمایشگاه­ها و جشن­های بومی به کاربر ارائه می­شود. سرویس پیشنهادی بر روی سیستم عامل اندروید طراحی و پیاده­سازی شد و سپس در اختیار تعدادی از کاربران قرار گرفت. با توجه به نتایج، ۸۰% کاربران برنامه کاربردی را سودمند دانسته و به دیگر گردشگران توصیه نمودند.
کلمات کلیدی: بافت – بافت آگاهی – سیستم توصیه­گر – گردشگر
 
 
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                                          صفحه
هیئت داوران. ج
تقدیم به ه
سپاسگزاری و
چکیده. ز
فهرست جدول­ها ک
فهرست شکل­ها ل
فصل اول: معرفی. ۱
۱-۱. مقدمه ۲
۱-۲. اهداف تحقیق. ۲
۱-۳. تعریف مساله و پرسش­های تحقیق. ۳
۱-۴. پیشینه­ی تحقیق. ۴
۱-۵. ساختار پایان نامه ۹
فصل دوم: سیستم­های توصیه­گر. ۱۱
۲-۱. مقدمه ۱۲
۲-۲. معماری کلی یک سیستم توصیه­گر. ۱۳
۲-۳      منابع دانش و داده در سیستم­های توصیه­گر. ۱۴
۲-۴      تکنیک­های توصیه براساس ورودی و خروجی. ۱۵
۲-۴-۱مبتنی بر محتوا ۱۵
۲-۴-۲فیلتر مشارکتی. ۱۷
۲-۴-۳روش­های مبتنی بر داده شخصی. ۱۸
۲-۴-۴مبتنی بر دانش ۱۹
۲-۴-۵ترکیبی. ۲۱
فصل سوم: حسابگری بافت­آگاه ۲۴
۳-۱. مقدمه ۲۵
۳-۲. بافت و بافت آگاهی. ۲۵
۳-۳      معماری سیستم­های اطلاعات مکانی بافت­آگاه ۲۷
۳-۴. خدمات بافت­آگاه ۲۸
۳-۵. بافت­های ورودی سیستم­های بافت­آگاه ۲۹
۳-۵-۱موقعیت ۲۹
۳-۵-۲هدف استفاده ۲۹
۳-۵-۳زمان. ۳۰
۳-۵-۴محیط فیزیکی. ۳۰
۳-۵-۵سابقه ناوبری. ۳۰
۳-۵-۶تعیین جهت ۳۱
۳-۵-۷موقعیت فرهنگی و اجتماعی. ۳۱
۳-۶. سازگاری. ۳۱
فصل چهارم: مدلسازی. ۳۴
۴-۱. مقدمه ۳۵
۴-۲      بافت­های موثر و معیارهای تصمیم ­گیری در پیشنهاد اقامتگاه ۳۶
۴-۲-۱نوع سفر. ۳۷
۴-۲-۲موقعیت اقامتگاه ۳۷
۴-۲-۳زمان. ۳۸
۴-۲-۴ترجیحات کاربر. ۳۸
۴-۳. مدلسازی سیستم توصیه­گر. ۳۹
۴-۴. خدمات ارائه شده در برنامه کاربردی. ۴۳
۴-۴-۱پیشنهاد اقامتگاه به کاربر. ۴۳
۴-۴-۲ارائه رویداد ۴۴
۴-۴-۳نمایش نقشه و مسیر حرکت و ناوبری  45
4-5. معماری سیستم ۴۶
فصل پنجم: پیاده­سازی. ۴۸
۵-۱. مقدمه ۴۹
۵-۲. محیط اجرایی. ۴۹
۵-۲-۱رابط کاربر. ۵۰
۵-۲-۲زیرسیستم مدیریت داده ۵۱
۵-۲-۳زیر سیستم مدیریت مدل. ۵۱
۵-۳. ساختار برنامه کاربردی. ۵۱
۵-۴. مشخصات برنامه کاربردی. ۵۵
۵-۵. ارزیابی. ۶۰
فصل ششم: نتیجه ­گیری وبحث. ۶۲
۶-۱. نتیجه ­گیری. ۶۳
۶-۲. پیشنهادات ۶۴
مراجع. ۶۵
واژه­نامه. ۷۲
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                             صفحه
جدول ‏۱‑۱ مقایسه ای بین سیستم­های توصیه­گر در زمینه گردشگری. ۸
جدول ‏۲‑۱ مقایسه ای بین روش­های موجود در سیستم­های توصیه­گر. ۲۱
جدول ‏۴‑۱ معیارهای تاثیرگذار در سیستم ۳۷
جدول ‏۴‑۲ مجموعه قیود برای یک آیتم ۴۰
جدول ‏۴‑۳ تعدادی از قیود تعریف شده ۴۱
جدول ‏۵‑۱ اقامتگاه­های در نظر گرفته شده در این تحقیق. ۴۹
جدول ‏۵‑۲ نمادهای مربوط به انواع اقامتگاه­ها روی نقشه ۶۰
جدول ‏۵‑۳ نتیجه پرسشنامه­ها ۶۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                               صفحه
شکل ‏۲‑۱ شمای کلی سیستم توصیه­گر. ۱۴
شکل ‏۲‑۲سیستم توصیه­گر محتوا محور. ۱۶
شکل ‏۲‑۳ سیستم توصیه­گر پالایش مشارکتی. ۱۷
شکل ‏۳‑۱ تقسیم بندی سیستم­های بافت آگاه ۲۷
شکل ‏۳‑۲معماری کلی سیستم­های بافت آگاه ۲۸
شکل ‏۳‑۳ سطوح مختلف سازگاری. ۳۳
شکل ‏۴‑۱گام­های پژوهش ۳۶
شکل ‏۴‑۲روش پیش پالایش بافت ۴۲
شکل ‏۴‑۳روش پس پالایش بافت ۴۲
شکل ‏۴‑۴روش مدل بافتی. ۴۳
شکل ‏۴‑۵الگوریتم پیاده سازی. ۴۴
شکل ‏۴‑۶ معماری سیستم پیشنهادی. ۴۷
شکل ‏۵‑۱ بسته­ها و کلاس­های برنامه کاربردی. ۵۲
شکل ‏۵‑۲ نمونه از پایگاه داده ایجاد شده برای اقامتگاه­ها ۵۳
شکل ‏۵‑۳ استخراج جهت از مختصات ۵۳
شکل ‏۵‑۴ نمایش منوی اصلی برنامه کاربردی. ۵۶
شکل ‏۵‑۵ نمایش تعدادی از اقامتگاه­ها در سطح شهر کرمان. ۵۷
شکل ‏۵‑۶ تغییر اندازه آیکون­ها با توجه به جهت کاربر. ۵۷
شکل ‏۵‑۷ انتخاب ویژگی­های اقامتگاه ۵۸
شکل ‏۵‑۸ نمایش اقامتگاه پیشنهادی و مسیر رسیدن به آن. ۵۹
شکل ‏۵‑۹ نمونه­ای از رویدادها ۵۹

فصل اول

معرفی

 

 

۱-۱       مقدمه

سیستم اطلاعات مکانی همراه یک چارچوب سخت­افزاری و نرم­افزاری می­باشد که دسترسی به داده­ ها و سرویس­های مکانی را با بهره گرفتن از دستگاه­های همراه و از طریق شبکه ­های ارتباطی بی­سیم فراهم می­ کند. این سیستم دارای خصوصیت سیالیت می­باشد که بر امکان شکسته شدن محدودیت­های مکانی در استفاده کاربران از خدمات این نوع کاربردها تاکید دارد. یکی از زمینه ­های کاربرد سیستم­های اطلاعات مکانی همراه، فرایند گردشگری می­باشد. وقتی گردشگر مقصدی را برای سفر انتخاب می­ کند، می ­تواند سایت­های زیادی را برای دریافت اطلاعات در زمینه مکان­های دیدنی شهر، رستوران­ها و اقامتگاه­ها بیابد. اطلاعات این سایت­ها ثابت هستند و برای همه به یک شکل نمایش داده می­شود و همینطور حجم اطلاعات زیاد است و کاربر باید زمان نسبتا زیادی را صرف جستجوی اطلاعات مورد علاقه خود کند.
سیستم­های توصیه­گر، سیستم­های هوشمندی هستند که با شناسایی علایق و اولویت­های کاربر، اطلاعات موجود را پالایش کرده و پیشنهادات مناسب و مرتبط را به تک تک کاربران ارائه می­ کنند. سیستم­های توصیه­گر ابزاری برای هرچه توانمند کردن شهروندان در بهره ­برداری از فضای اینترنت محسوب می­شوند. با بهره گرفتن از سیستم­های توصیه­گر، امکان جستجو به دنبال مفاهیمی وجود دارد که در جستجوی عادی داده­ ها دسترسی به ­آنها مشکل است [1].
پیاده­سازی سیستم­های توصیه­کننده در محیط­های سیار بدون در نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار در این محیط چندان مناسب نمی­باشد. مجموعه این پارامترها، اطلاعات بافتی را تشکیل می­دهد. بافت اطلاعات ضمنی در مورد موقعیت و محیط اطراف کاربر در نظر گرفته می­شود. در سال­های اخیر این نوع سرویس­ها به صورت فراگیر مورد استفاده قرار گرفته­اند و براساس بافت کاربر، اطلاعات شخصی شده­ای را به وی ارائه می­ دهند. نمونه­هایی از این سرویس را می­توان راهنمای گردشگری، یافتن نزدیکترین رستوران یا سایر مکان­های جاذب، ناوبری یا راهنمای مسیر نام برد.

۱-۲       اهداف تحقیق

با توسعه ارتباطات بی­سیم و استفاده از وسایل همراه، بافت­آگاهی و استفاده از آن در سیستم­ها و کاربردهای همراه رشد روزافزونی داشته است. مساله­ای که امروزه به علت رشد روزافزون تکنولوژی و حجم عظیمی از اطلاعات خود را نمودار می­ کند نیاز به سیستم­هایی است تا بتوانند مناسب­ترین خدمات و محصولات را  در حجم بالای اطلاعات دریافتی به کاربر توصیه کنند. سیستم­هایی که این وظیفه را انجام می­ دهند سیستم­های توصیه­گر نامیده می شوند. این سیستم اطلاعات را با توجه به شرایط ارائه می­دهد و آیتم­های نامناسب را حذف و بهترین را بر اساس اولویت کاربر پیشنهاد می­دهد. سیستم وقتی مبتنی بر بافت­آگاهی باشد عملکرد بهتری ازخود نشان می­دهد [2]. بافت­آگاه بودن سیستم به این معناست که سیستم بر اساس آخرین موقعیت کاربر، به بازنگری در پیشنهادهای قبلی و مطرح کردن توصیه­های جدید اقدام می­ کند. سیستم توصیه­گر بافت­آگاه سیستمی است که هدف آن ارائه توصیه­های شخصی برطبق وضعیت بافتی جاری کاربر می­باشد [۳].
گردشگر نیاز به دستیابی به اطلاعات بهنگام و شخصی­شده­ای دارد که در هر زمان و هرجا برای او قابل دسترس باشد. سیستم­های راهنمای گردشگر در محیط همراه امکان دستیابی هرجاگاهی را به کاربر می­ دهند. یکی ازضروری­ترین مسائلی که گردشگر با آن مواجه است یافتن مکان مناسب برای اقامت می­باشد.
هدف از این پژوهش طراحی و پیاده­سازی سیستم توصیه­­گر بافت­آگاه برای اقامتگاه گردشگر در محیط همراه پرداخته است. این سیستم براساس بافت­های کاربر مانند نوع سفر، موقعیت، زمان و علایق کاربر توصیه­هایی را به وی ارائه می­ کند. این توصیه­ها شامل مناطق اسکان مانند هتل­ها، مهمان پذیرها، پانسیون و خوابگاه می­باشد. برای رسیدن به این هدف کلی اهداف جزیی زیر مدنظر است:
شناسایی بافت­های موثر در مساله
بررسی نقش بافت­های موقعیت، زمان، هدف سفر و علاقه­مندی کاربر در مساله
پیاده­سازی سیستم و ارزیابی سیستم پیاده­سازی شده
سیستم مورد نظر با توجه به بافت کاربر برخی خدمات گردشگری(مانند محل اقامت و ارائه نقشه راه­ها) را با بکارگیری یک سیستم توصیه­گر به کاربر پیشنهاد می­دهد و همچنین در یافتن مسیر کمک می­ کند.

۱-۳       تعریف مساله و پرسش­های تحقیق

اولین مساله ای که یک گردشگر با آن روبروست مکان مناسب برای اسکان و اقامت است. در سیستم­های گردشگری فعلی موقعیت­یابی تمام اقامتگاه­ها واقع در نزدیکی موقعیت گردشگر به راحتی امکان پذیر می­باشد. اما گردشگر می­خواهد مکانی را پیدا کند که متناسب با اولویت­ها و ترجیحات او باشد به بیانی دیگر بهترین تطبیق را با آن داشته باشد و هم­چنین هزینه اقامت متناسب با میزان هزینه­ای که خواهان پرداخت آن است و میزان امکانات رفاهی و خدماتی نیز برآورده کننده نیاز او باشد.
فرض کنید برای اولین بار به شهری مسافرت کنیم چندین سئوال وجود دارد که تمایل داریم فرد یا افرادی دریافتن پاسخ به ما مشورت بدهند. به عنوان مثال در کدام قسمت شهر بدنبال مکان جهت اقامت باشیم؟ و کدام محل و با چگونه امکاناتی برای ما مناسب می­باشد؟ و یا اولین مکان مناسب­ترین می­باشد و یا در صورت گذشتن از آن مکان،مورد مناسب بهتری یافت می­گردد؟
هر فعالیتی که به طور آشکار و نهان از انسان سر می­زند در نتیجه­ی یک تصمیم است. به عبارت دیگر تصمیم ­گیری به معنی انتخاب کردن یک راه از میان راه­های متفاوت است.
بنابرین سوالات مرتبط با تحقیق شامل موارد زیر می­باشد:
بافت­های تاثیرگذار کدامند؟
چگونه گردشگر می ­تواند بهترین اقامتگاه را مطابق با ترجیحات شخصی­اش پیدا کند؟
گردشگر از چه معیارهایی باید برای ارزیابی ­اقامتگاه­ها استفاده نماید؟
تعداد صفحه :۷۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]پایان نامه

پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : عمران

گرایش :سازه

عنوان :   تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

Continue reading “پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده”

پایان نامه :کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح اصلی شبکه فاظلاب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عمران

گرایش : محیط زیست

عنوان : کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح اصلی شبکه فاظلاب

Continue reading “پایان نامه :کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح اصلی شبکه فاظلاب”

مقاله ISI با ترجمه فارسی:مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ

عنوان : Creep model for unsaturated soils in sliding zone of Qianjiangping landslide

Continue reading “مقاله ISI با ترجمه فارسی:مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ”

پایان نامه ISI با ترجمه فارسی: تنش الاستو پلاستیک در جداره ضخیم سیلندر

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :تنش الاستو پلاستیک در جداره ضخیم سیلندر

عنوان : Elasto-Plastic Stresses in Thick Walled Cylinders

Continue reading “پایان نامه ISI با ترجمه فارسی: تنش الاستو پلاستیک در جداره ضخیم سیلندر”

دانلود سمینار کارشناسی ارشد:ارزیابی احتمالاتی روش‌های موجود برای طراحی تیرهای FRP-RC

متن کامل سمینار مقطع کارشناسی ارشد رشته : عمران

گرایش :سازه

عنوان : ارزیابی احتمالاتی روش‌های موجود برای طراحی تیرهای FRP-RC

Continue reading “دانلود سمینار کارشناسی ارشد:ارزیابی احتمالاتی روش‌های موجود برای طراحی تیرهای FRP-RC”

پایان نامه :مقایسه پارامترهای عملکردی ( مقاومت کششی، سطح مقطع خاک به هم خورده)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : مقایسه  پارامترهای عملکردی ( مقاومت کششی، سطح مقطع خاک به هم خورده

Continue reading “پایان نامه :مقایسه پارامترهای عملکردی ( مقاومت کششی، سطح مقطع خاک به هم خورده)”

پایان نامه اردش:بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند

پایان نامه رشته : نقشه برداری

گرایش :سیستم اطلاعات مکانی

عنوان : بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند

Continue reading “پایان نامه اردش:بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند”

پایان نامه بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف

پایان نامه رشته : سازه های هیدرولیکی

عنوان : بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف

Continue reading “پایان نامه بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف”

پایان نامه تعمیم روش ون‌راین برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر رودخانه‌های درشت‌دانه

 پایان نامه سازه های آبی : تعمیم روش ون‌راین برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر
رودخانه‌های درشت‌دانه
(مطالعه موردی: بابلرود، بهشت‌آباد و کاج)

Continue reading “پایان نامه تعمیم روش ون‌راین برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر رودخانه‌های درشت‌دانه”

پایان نامه قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شکل فوق ارتجاعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی عمران

گرایش : سازه

عنوان : قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شکل فوق ارتجاعی

Continue reading “پایان نامه قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شکل فوق ارتجاعی”

پایان نامه تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عمران

گرایش :خاک و پی 

عنوان : تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکی

Continue reading “پایان نامه تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکی”

پایان نامه تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با بهره گرفتن از دوغاب پلیمری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عمران

گرایش :مکانیک خاک و پی 

عنوان :تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با بهره گرفتن از دوغاب پلیمری

Continue reading “پایان نامه تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با بهره گرفتن از دوغاب پلیمری”

پایان نامه نحوه شکل­ گیری الگوی جریان و فرسایش در قوس رودخانه ­ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : عمران

گرایش :سازه

عنوان : نحوه شکل­ گیری الگوی جریان و فرسایش در قوس رودخانه ­ها

Continue reading “پایان نامه نحوه شکل­ گیری الگوی جریان و فرسایش در قوس رودخانه ­ها”

پایان نامه مقایسه نشست میکروپایل ها به روش های عددی،تئوری وآزمایش های میدانی در خاکهای ماسه ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :مهندسی مکانیک خاک و پی

عنوان : مقایسه نشست میکروپایل ها به روش های عددی،تئوری وآزمایش های میدانی در خاکهای ماسه ای

Continue reading “پایان نامه مقایسه نشست میکروپایل ها به روش های عددی،تئوری وآزمایش های میدانی در خاکهای ماسه ای”

پایان نامه مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :سازه

عنوان : مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم

Continue reading “پایان نامه مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم”

پایان نامه مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :خاک و پی

عنوان : مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی شهرآذرشهر

Continue reading “پایان نامه مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی”

پایان نامه متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :راه و ترابری

عنوان : متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

Continue reading “پایان نامه متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی”

پایان نامه مطالعه رفتار پی های مستقر بر بستر ماسه ای تقویت شده با ژئوسل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

عنوان : مطالعه رفتار پی­های مستقر بر بستر ماسه­ای تقویت شده با ژئوسل

Continue reading “پایان نامه مطالعه رفتار پی های مستقر بر بستر ماسه ای تقویت شده با ژئوسل”

پایان نامه شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :خاک و پی

عنوان : شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر)

Continue reading “پایان نامه شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی”

پایان نامه توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :سازه

عنوان : توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

Continue reading “پایان نامه توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی”

پایان نامه تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :خاک و پی

عنوان : تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود

Continue reading “پایان نامه تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود”

پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با بهره گرفتن از الگوریتم بهینه یابی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش: مکانیک خاک و پی

عنوان : تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با بهره گرفتن از الگوریتم بهینه یابی

Continue reading “پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با بهره گرفتن از الگوریتم بهینه یابی”

پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :مهندسی و مدیریت ساخت

عنوان : بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Continue reading “پایان نامه بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری”

پایان نامه بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Continue reading “پایان نامه بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی”

پایان نامه بررسی دوام تیرهای بتن مسلح تقویت شده با GFRP تحت واکنش قلیایی سنگدانه ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :سازه

عنوان : بررسی دوام تیرهای بتن مسلح تقویت شده با GFRP تحت واکنش قلیایی سنگدانه ها

Continue reading “پایان نامه بررسی دوام تیرهای بتن مسلح تقویت شده با GFRP تحت واکنش قلیایی سنگدانه ها”

پایان نامه بررسی تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاکی در پایداری دینامیکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :مهندسی آب

عنوان : بررسی تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاکی در پایداری دینامیکی

Continue reading “پایان نامه بررسی تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاکی در پایداری دینامیکی”

پایان نامه بررسی اثر کمانش در سیستم های لوله در لوله تحت اثر فشار هیدروستاتیک در آب های عمیق

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :سازه های دریایی

عنوان : بررسی اثر کمانش در سیستم های لوله در لوله تحت اثر فشار هیدروستاتیک در آب های عمیق

Continue reading “پایان نامه بررسی اثر کمانش در سیستم های لوله در لوله تحت اثر فشار هیدروستاتیک در آب های عمیق”

پایان نامه بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :سازه های دریائی

عنوان : بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین در بخشی از بندر شهید رجائی

Continue reading “پایان نامه بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین”

پایان نامه ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :زلزله

عنوان : ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

Continue reading “پایان نامه ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل”

پایان نامه ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه ای آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش: سازه

عنوان : ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه ای آن

Continue reading “پایان نامه ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه ای آن”

پایان نامه :مطالعه عددی رفتار نوع خاصی از اتصال بتنی نیمه پیش ساخته تیر- ستون

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : عمران

گرایش : سازه 

عنوان : مطالعه عددی رفتار نوع خاصی از اتصال بتنی نیمه پیش ساخته تیر- ستون

Continue reading “پایان نامه :مطالعه عددی رفتار نوع خاصی از اتصال بتنی نیمه پیش ساخته تیر- ستون”

پایان نامه ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی عمران

گرایش : زلزله 

عنوان : ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

Continue reading “پایان نامه ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی”

پایان نامه بررسی فرآیند خم کاری فشاری لوله و بهینه ­سازی پارامترهای آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : عمران

عنوان :  بررسی فرآیند خم کاری فشاری لوله و بهینه ­سازی پارامترهای آن

Continue reading “پایان نامه بررسی فرآیند خم کاری فشاری لوله و بهینه ­سازی پارامترهای آن”

پایان نامه بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

پایان نامه رشته مهندسی عمران

گرایش : خاک و پی

عنوان : بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

Continue reading “پایان نامه بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی”

پایان نامه بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی سد دز)

پایان نامه رشته عمران

گرایش : مهندسی آب

عنوان : بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی سد دز)

Continue reading “پایان نامه بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی سد دز)”

دانلود پیشنهادنامه پایان نامه دکتری : بررسی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن در قوس ۹۰ درجه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته سازههای آبی

عنوان : بررسی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن در قوس ۹۰ درجه

Continue reading “دانلود پیشنهادنامه پایان نامه دکتری : بررسی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن در قوس ۹۰ درجه”

پایان نامه بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهیلی) به درون حوضچه بندر لنگه با بهره گیری از شبیه سازی عددی

پایان نامه رشته مهندسی عمران

گرایش : سازه های هیدرولیکی

عنوان : بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهیلی) به درون حوضچه بندر لنگه با بهره گیری از شبیه سازی عددی

Continue reading “پایان نامه بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهیلی) به درون حوضچه بندر لنگه با بهره گیری از شبیه سازی عددی”

پایان نامه بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP

پایان نامه رشته مهندسی عمران سازه

عنوان : بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP

Continue reading “پایان نامه بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP”

پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری

پایان نامه رشته عمران 

گرایش : سازه

عنوان :  بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری

Continue reading “پایان نامه بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری”

پایان نامه ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها

پایان نامه رشته عمران 

گرایش : مکانیک خاک و پی

عنوان :  ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها

Continue reading “پایان نامه ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها”

پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن

پایان نامه رشته مهندسی عمران

گرایش : سازه های هیدرولیکی

عنوان : بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن

Continue reading “پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن”

پایان نامه ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

پایان نامه رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه عمران

گرایش زلزله

عنوان :

ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

اساتید راهنما :

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

دکتر سید علی رضویان امرئی

Continue reading “پایان نامه ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا”

پایان نامه ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی

پایان نامه رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه عمران

گرایش زلزله

عنوان :

ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی

استاد راهنما :

دکتر محمد علی رهگذر

Continue reading “پایان نامه ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی”

پایان نامه اثر نامنظمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی

پایان نامه رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : اثر نامنظمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

اثر نامنظمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی

استاد راهنما :

دکتر رضا کرمی محمدی

Continue reading “پایان نامه اثر نامنظمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی”

پایان نامه محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی

پایان نامه رشته عمران

گرایش : زلزله

عنوان : محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی

دانشگاه آزاد

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی

استاد راهنما :

دکتر محمد علی رهگذر

Continue reading “پایان نامه محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی”

پایان نامه کارشناسی ارشد:استفاده از میراگر های جرمی در کنترل ارتعاش ساختمان های مرتفع و سازه هایی با دهانه بلند

پایان نامه رشته عمران

گرایش :زلزله

عنوان :استفاده از میراگر های جرمی در کنترل ارتعاش ساختمان های مرتفع و سازه هایی با دهانه بلند

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد:استفاده از میراگر های جرمی در کنترل ارتعاش ساختمان های مرتفع و سازه هایی با دهانه بلند”

پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی

پایان نامه رشته عمران 

گرایش : سازه

عنوان :   بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی

Continue reading “پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی”

پایان نامه بهسازی لرزه‌ای مخازن بتنی مرتفع ذخیره آب با بهره گرفتن از ورقه های FRP

پایان نامه رشته مهندسی عمران

گرایش : سازه های هیدرولیکی

عنوان : بهسازی لرزه‌ای مخازن بتنی مرتفع ذخیره آب با بهره گرفتن از ورقه های FRP

Continue reading “پایان نامه بهسازی لرزه‌ای مخازن بتنی مرتفع ذخیره آب با بهره گرفتن از ورقه های FRP”

پایان نامه کاربرد صفحات مستغرق در کنترل روند رسوبگذاری در بنادر صیادی

پایان نامه رشته مهندسی عمران 

گرایش : سازه های هیدرولیکی

عنوان : کاربرد صفحات مستغرق در کنترل روند رسوبگذاری در بنادر صیادی

Continue reading “پایان نامه کاربرد صفحات مستغرق در کنترل روند رسوبگذاری در بنادر صیادی”

پایان نامه مطالعه عددی تاثیر عوامل مختلف بر ناپایداری شیب سدهای خاکی

پایان نامه رشته عمران 

گرایش : مکانیک خاک و پی

عنوان :  مطالعه عددی تاثیر عوامل مختلف بر ناپایداری شیب سدهای خاکی

Continue reading “پایان نامه مطالعه عددی تاثیر عوامل مختلف بر ناپایداری شیب سدهای خاکی”

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

با عنوان:عمران-ساخت-شناسایی و بررسی  علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (ای پی سی)  و ارائه راهکارهای کاهش آن

Continue reading “پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)”

پایان نامه مهندسی عمران توسعه منحنی های شکنندگی در سازه های بلند بتن آرمه با هسته مرکزی

پایان نامه مهندسی عمران 

با عنوان:توسعه منحنی های شکنندگی در سازه های بلند بتن آرمه با هسته مرکزی با توجه به ارائه مفهوم توزیع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحریکات لرزه ای دوجهته

Continue reading “پایان نامه مهندسی عمران توسعه منحنی های شکنندگی در سازه های بلند بتن آرمه با هسته مرکزی”

پایان نامه عمران -سازه: رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه

با عنوان:بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه­های فضاکار کِش­بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها

Continue reading “پایان نامه عمران -سازه: رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها”

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران مهندسی خاک و پی :تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با بهره گرفتن از المان های قائم فولادی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایش مهندسی خاک و پی

با عنوان:تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با بهره گرفتن از المان های قائم فولادی

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد عمران مهندسی خاک و پی :تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با بهره گرفتن از المان های قائم فولادی”

پایان نامه دکتری خاک و پی :آنالیز انتشار موج در خاک های دانه ای با بهره گرفتن از روش المان های مجزا

دانلود پایان نامهدکتری در رشته مهندسی عمرانگرایش مهندسی خاک و پی

با عنوان:آنالیز انتشار موج در خاک های دانه ای با بهره گرفتن از روش المان های مجزا

Continue reading “پایان نامه دکتری خاک و پی :آنالیز انتشار موج در خاک های دانه ای با بهره گرفتن از روش المان های مجزا”

پایان نامه ارشد عمران مهندسی محیط زیست:مقایسه روش های انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذب ها در تصفیه فاضلاب های آغشته به آنتی بیوتیک

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایش مهندسی محیط زیست

با عنوان:مقایسه روش های انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذب ها در تصفیه فاضلاب های آغشته به آنتی بیوتیک

Continue reading “پایان نامه ارشد عمران مهندسی محیط زیست:مقایسه روش های انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذب ها در تصفیه فاضلاب های آغشته به آنتی بیوتیک”

پایان نامه شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل BASINS

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایش مهندسی محیط زیست

با عنوان:شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل   BASINS

Continue reading “پایان نامه شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل BASINS”

پایان نامه شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گرفتن از نرم‌افزار GMS

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایش مهندسی محیط زیست

با عنوان:شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گرفتن از نرم‌افزار GMS

Continue reading “پایان نامه شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گرفتن از نرم‌افزار GMS”

پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز کاربرد تئوری بازی‌ها

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (گرایش سازه‌های هیدرولیکی)

با عنوان:تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز کاربرد تئوری بازی‌ها

Continue reading “پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز کاربرد تئوری بازی‌ها”

پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (گرایش سازه‌های هیدرولیکی)

با عنوان:برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه­ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)

Continue reading “پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)”

پایان نامه عمران سازه :مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای دیامتیک‌ فرازیده به منظور تعیین هندسه‌ی بهینه

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه

با عنوان:مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای دیامتیک‌ فرازیده به منظور تعیین هندسه‌ی بهینه

Continue reading “پایان نامه عمران سازه :مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای دیامتیک‌ فرازیده به منظور تعیین هندسه‌ی بهینه”

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه :تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه

با عنوان:تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

Continue reading “پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه :تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم”

پایان نامه عمران گرایش سازه :بررسی مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه

با عنوان:بررسی مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی

Continue reading “پایان نامه عمران گرایش سازه :بررسی مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی”

پایان نامه عمران سازه :بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف شیشه

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه

با عنوان:بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف شیشه

Continue reading “پایان نامه عمران سازه :بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف شیشه”

پایان نامه عمران برنامه ریزی حمل و نقل: متدولوژی مسیریابی سیستم اتوبوسرانی سریع السیر (BRT)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل

با عنوان : متدولوژی مسیریابی سیستم اتوبوسرانی سریع السیر (BRT) براساس به کارگیری الگوریتم های فرایابنده (متاهیوریستیک)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه عمران برنامه ریزی حمل و نقل: متدولوژی مسیریابی سیستم اتوبوسرانی سریع السیر (BRT)”

سمینار : کاربرد نرم افزار MIKE11 در مدل سازی کانال های انتقال آب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

با عنوان : کاربرد نرم افزار MIKE11 در مدل سازی کانال های انتقال آب و سازه های وابسته در شرایط غیرماندگار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : کاربرد نرم افزار MIKE11 در مدل سازی کانال های انتقال آب”

پایان نامه ارشد مهندسی عمران: تحلیل تغییرات بستر در محدوده آبگیر های جانبی موجود در کانالهای قوسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

با عنوان : تحلیل تغییرات بستر در محدوده آبگیر های جانبی موجود در کانالهای قوسی در حالت آب صاف (با بهره گرفتن از داده های آزمایشگاهی)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی عمران: تحلیل تغییرات بستر در محدوده آبگیر های جانبی موجود در کانالهای قوسی”

پایان نامه بهبود عملکرد و راندمان بهره برداری از مخزن سد سفیدرود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

با عنوان : بهبود عملکرد و راندمان بهره برداری از مخزن سد سفیدرود از دیدگاه عملیات رسوب زدایی (شاس)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه بهبود عملکرد و راندمان بهره برداری از مخزن سد سفیدرود”

سمینار : بررسی مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

با عنوان : بررسی مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بررسی مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی”

دانلود سمینار : بررسی معیارهای شالوده های پیش ساخته بتنی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه

با عنوان : بررسی معیارهای شالوده های پیش ساخته بتنی با بهره گرفتن از بتن های ویژه و سبک و میلگردهای پلیمری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “دانلود سمینار : بررسی معیارهای شالوده های پیش ساخته بتنی”

سمینار : بررسی آزمایشگاهی برخی از پارامترهای هندسی هیدرولیکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

با عنوان : بررسی آزمایشگاهی برخی از پارامترهای هندسی هیدرولیکی بر روی حفره آبشستگی پایین دست پرتاب کننده های جامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بررسی آزمایشگاهی برخی از پارامترهای هندسی هیدرولیکی”

دانلود سمینار عمران سازه های هیدرولیکی: الگوریتم ژنتیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

با عنوان : الگوریتم ژنتیک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “دانلود سمینار عمران سازه های هیدرولیکی: الگوریتم ژنتیک”

پایان نامه رشته عمران سازه: بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی پیش ساخته سبک با بهره گرفتن از میلگردهای پلیمری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه رشته عمران سازه: بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی”

سمینار : ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیکی سازه های آبی کانال آبرسان در شرایط غیرماندگار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیکی”

پایان نامه عمران : تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

با عنوان :  تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه عمران : تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای”

پایان نامه ارشد عمران: بررسی عددی پارامترهای تأثیر گذار در ترمیم اتصالات تیر و ستون

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : بررسی عددی پارامترهای تأثیر گذار در ترمیم اتصالات تیر و ستون سازه های بتنی مصلح

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد عمران: بررسی عددی پارامترهای تأثیر گذار در ترمیم اتصالات تیر و ستون”

سمینار : تخمین آبشستگی در پائین دست جت ریزشی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : تخمین آبشستگی در پائین دست جت ریزشی با بهره گرفتن از شبکه عصبی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : تخمین آبشستگی در پائین دست جت ریزشی”

سمینار : بررسی رفتار ساختمان های بتنی با ارتفاع متوسط

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : بررسی رفتار ساختمان های بتنی با ارتفاع متوسط تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی و مقایسه آنها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بررسی رفتار ساختمان های بتنی با ارتفاع متوسط”

سمینار : تحلیل عددی جریان بر روی سرریز اوجی به روش حجم محدود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : تحلیل عددی جریان بر روی سرریز اوجی به روش حجم محدود با بهره گرفتن از شبکه بندی ورنوی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : تحلیل عددی جریان بر روی سرریز اوجی به روش حجم محدود”

سمینار : بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاری و فرسایش آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاری”

سمینار : ارزیابی پهنه بندی سیل در رودخانه های فصلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : ارزیابی پهنه بندی سیل در رودخانه های فصلی و تاثیر سازه های متقاطع بر آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : ارزیابی پهنه بندی سیل در رودخانه های فصلی”

سمینار عمران – گرایش راه و ترابری: بررسی خرابی های روسازهای بتنی

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- گرایش راه و ترابری

بررسی خرابی های روسازهای بتنی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار عمران – گرایش راه و ترابری: بررسی خرابی های روسازهای بتنی”

سمینار عمران – گرایش سازه ها ی هیدرولیکی: بررسی پدیده آب شستگی در پایه پل ها

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- گرایش سازه هیدرولیکی

بررسی پدیده آب شستگی در پایه پل ها

Continue reading “سمینار عمران – گرایش سازه ها ی هیدرولیکی: بررسی پدیده آب شستگی در پایه پل ها”

سمینار عمران – گرایش سازه: بررسی اندر کنش میانقاب و قاب در قاب های فولادی

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- گرایش سازه 

بررسی اندرکنش میانقاب و قاب در قابهای فولادی

 

Continue reading “سمینار عمران – گرایش سازه: بررسی اندر کنش میانقاب و قاب در قاب های فولادی”

سمینار عمران – گرایش سازه: آزمون های غیر مخرب جوش و کاربرد آنها در سازه های فولادی

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- گرایش سازه 

آزمون های غیر مخرب جوش و کاربرد آنها در سازه های فولادی

Continue reading “سمینار عمران – گرایش سازه: آزمون های غیر مخرب جوش و کاربرد آنها در سازه های فولادی”

سمینار عمران – برنامه ریزی حمل و نقل: انواع تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی (تامین مالی پروژه های برقی کردن خطوط راهآهن از طریق ساختارهای غیردولتی)

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل

انواع تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی
(تامین مالی پروژه های برقی کردن خطوط راهآهن از طریق
ساختارهای غیردولتی)

Continue reading “سمینار عمران – برنامه ریزی حمل و نقل: انواع تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی (تامین مالی پروژه های برقی کردن خطوط راهآهن از طریق ساختارهای غیردولتی)”

سمینار عمران – سازه: استفاده از مهار بندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- سازه

استفاده از مهار بندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح

Continue reading “سمینار عمران – سازه: استفاده از مهار بندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح”

سمینار عمران – راه و ترابری: ارزیابی و بررسی نقش مواد مضاف در اصلاح معایب و بهبود مشخصات مخلوط های آسفالتی گرم

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- راه و ترابری

ارزیابی و بررسی نقش مواد مضاف در اصلاح معایب و بهبود مشخصات مخلوط های آسفالتی گرم

 

Continue reading “سمینار عمران – راه و ترابری: ارزیابی و بررسی نقش مواد مضاف در اصلاح معایب و بهبود مشخصات مخلوط های آسفالتی گرم”

سمینار عمران – سازه های هیدرولیکی: کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی

Continue reading “سمینار عمران – سازه های هیدرولیکی: کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی”

سمینار عمران – سازه های هیدرولیکی: کاربرد سازه های توریسنگ در سازه های هیدرولیکی

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

کاربرد سازه های توریسنگ در سازه های هیدرولیکی

Continue reading “سمینار عمران – سازه های هیدرولیکی: کاربرد سازه های توریسنگ در سازه های هیدرولیکی”

سمینار : نقش سیستم های اطلاعات مکانی در مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : نقش سیستم های اطلاعات مکانی در مدیریت نعمیر و نگهداری خطوط راه آهن 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : نقش سیستم های اطلاعات مکانی در مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن”

سمینارکارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی خرابی های روسازی های بتنی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان  : بررسی خرابی های روسازی های بتنی ۲۷۴ صفحه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینارکارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی خرابی های روسازی های بتنی”

سمینار : تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر بارهای دینامیکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر بارهای دینامیکی 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر بارهای دینامیکی”

سمینار : بررسی ماشین الات جدید در روسازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : بررسی ماشین الات جدید در روسازی 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بررسی ماشین الات جدید در روسازی”

سمینار : بررسی رفتار لرزه ای ستون های مشبک با بست فقی در کنار مهابند همگرا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : بررسی رفتار لرزه ای ستون های مشبک با بست فقی در کنار مهابند همگرا 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بررسی رفتار لرزه ای ستون های مشبک با بست فقی در کنار مهابند همگرا”

سمینار عمران : بررسی دینامیکی اندرکنش سدو مخزن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : بررسی دینامیکی اندرکنش سدو مخزن 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار عمران : بررسی دینامیکی اندرکنش سدو مخزن”

سمینار : رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام نیروی محوری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام  نیروی محوری

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام نیروی محوری”

سمینار : بررسی فصل هفتم آیین نامه بین المللی راه آهن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : بررسی فصل هفتم آیین نامه بین المللی راه آهن (UIC)

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “سمینار : بررسی فصل هفتم آیین نامه بین المللی راه آهن”