۴ نقش دولت در توسعه ۲۲ عدم توسعه زنان ۴۰ کارساز نبودن برنامه‌‌ها ۵ توسعۀ اجتماعی ۲۳ بی اعتمادی ۴۱ مدیریت و مدیران ضعیف ۶ هویت ملی ۲۴ عدم توجه به جهان‌بینی‌ها ۴۲ ادغام و پذیرش‌اجتماعی ۷ انسان در توسعه ۲۵ فقدان امنیت ۴۳ الگوی ‌‌‌ایرانی و اسلامی ۸ عدم […]

تکرار ‌‌‌این مطالب و جملات در مصاحبه‌‌ها ما را به این نتیجه رسانده است که آن دسته از مفاهیمی که به این پدیده اشاره دارند را از طریق گروه‌بندی مجدد در یک مقوله جدید که شامل معنا و محتوای آن‌ ها باشد به اسم پدیده «بی‌برنامه‌گی وبلاتکلیف » قرار دهیم. […]

مطابق اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصول ششم، هفتم و نهم «مردم سالاری» و «آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور و تفکیک ناپذیری آنها از یکدیگر» از دیگر اصول حاکمیت سیاسی در ایران است. رعایت حقوق ملت و برابری انسان‌ها در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی […]

واقعیت این است که امروزه سازمان‌هایی وجود دارند که ساختار آنها به صورت هیچ یک از روش‌های مذکور (مبتنی بر نوع وظیفه، مبتنی بر نوع محصول یا برحسب مناطق جغرافیایی) نیست. امکان دارد ساختار یک سازمان به گونه‌‌ای باشد که آن را پیوندی[۱۰۲] بنامند. یعنی ترکیبی از ساختار مبتنی بر نوع […]

جدول شمارۀ ۴-۳ شیوه مفهوم سازی از داده‌‌های خام ردیف داده‌های خام مفاهیم ۱ تا پایان جنگ گفتمان خاصی حاکم نبود بی‌برنامه‌گی ۲ همین سیاستهای تعدیلی ‌و تثبیتی نشانه آشفتگی هست آشفتگی ۳ زمان به روزمرگی سپری می‌شد روزمره‌گی ۴ هدف‌گذاری برای آینده نبود برای دانلود متن کامل پایان نامه […]

عموما توربین های بادی از لحاظ دور به سه دسته تقسیم می شوند: ]۱۷[.۱- دور ثابت۲- دور متغییر۳- دو دوره۵-۲ انوع توربین های بادیتحقیقات وسیعی که در سالهای اخیر جهت کاهش هزینه نیروگاه های بادی و استفاده بهینه از نیروی باد جهت افزایش قابلیت اطمینان صورت گرفته منجر به طراحی […]

۵ بیشتر به اداره جامعه می‌پرداخته‌اند ۶ تئوری نوسازی بازسازی شد ۷ توسعه ازحوزه اقتصادی به حوزه سیاسی رفت ۸ جامعۀ مدنی پیدا شد . . . . . . . . ۱۱۳۱ پیش‌نیاز هرتحرک توسعه‌ای وجودنهادهای مدنی ‌است تعداد مقوله‌های ساخته شده در این مرحله ۵۲۸ مقوله بودند. در […]

دادگاه‌ها حق ندارند در امور داخلی مجالس دخالت کنند. از طرف دیگر هنگامی که فعالیتهای نمایندگان، به حقوق افراد خارج از مجلس لطمه‌ای وارد کند، دادگاه ها می‌تواند تا این حد مداخله کنند که تعیین کنند آیا مصونیت ادعا شده از طرف پارلمان وجود دارد یا خیر.۳-۲۰ – ابزارهای نظارتی […]